DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVI data 2009-05-30 numer 405
pobierz Uchwała Nr 405/XVI/2009 Zarządu Głównego PTTK z 30 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego PTTK za 2008 rok i realizacji uchwały w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2008 roku, w tym budżetu ZG, planu inwestycji oraz modernizacji i remontów w majątku nieruchomym PTTK
pobierz bilans_jednostkowy_budzet_2008
pobierz wykonanie_budzetu_2008_wplywy
pobierz wykonanie_budzetu_2008_wydatki
pobierz bilans_2008_opinia_rewidenta
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl