DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 

Wyniki wyszukiwania pogrupowane wg kadencji, w kadencji wg kategorii nr 1, następnie wg numeru dokumentu (malejąco)

Drogi użytkowniku komputera.
Zadbaj o to, by do otwierania plików .pdf uzywany był program Acrobat Reader. Nie korzystaj z tzw. wtyczki w przeglądarce, ponieważ jest ona niedoskonała oraz zapamiętuje plik w wersji z pierwszego pobrania. Czyli ustaw to w opcjach swojej przeglądarki (w każdej z pięciu głównych, będących w użyciu jest to inaczej). W Firefox jest to następująco:
w menu - Narzędzia/Opcje
Aplikacje
tu znajdź na liście Portable Dokument Format (PDF) - wybierz czynność: Użyj aplikacji Adobe Acrobat Reader
Teraz można przejść do przeglądania stron. Pliki będą zapisywać się domyślnie w katalogu Pobrane.
Jeśli przeglądarka na twoim komputerze uporczywie trzyma historię, nie pomaga wyczyszczenie historii - skuteczną metodą na pobranie aktualnego pliku jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na linku 'pobierz' i wybranie opcji Zapisz element docelowy jako...

znalezione: 1485, strona 1 z 1

 kadencja 20  
»» Uchwała nr 120/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę ZG PTTK nr 29/XX/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji, rad i zespołów w XX kadencji2024-06-222489
»» Uchwała nr 119/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK2024-06-222487
»» Uchwała nr 118/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK2024-06-222485
»» Uchwała nr 117/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie2024-06-222483
»» Uchwała nr 115/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Prezydium ZG PTTK w roku 20232024-06-222481
»» Uchwała nr 114/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 82/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu PTTK na 2024 rok2024-06-222479
»» Uchwała nr 113/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wpływów i wydatków Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK za 2023 rok2024-06-222477
»» Uchwała nr 112/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za 2023 rok oraz przeznaczenia wypracowanego zysku za 2023 rok2024-06-222475
»» Uchwała nr 111/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Zarządu Głównego PTTK ds. turystyki w środowisku służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych2024-04-262469
»» Uchwała nr 110/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK2024-04-262467
»» Uchwała nr 109/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Biura Zarządu Głównego PTTK wraz ze strukturą organizacyjną oraz zasadami nadzoru nad jednostkami specjalistycznymi i gospodarczymi korzystającymi z osobowości prawnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2024-04-132457
»» Uchwała nr 108/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania elektronicznej legitymacji członkowskiej PTTK2024-04-132455
»» Uchwała nr 107/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK2024-04-132453
»» Uchwała nr 52/XX/2024 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów2024-04-122463
»» Uchwała nr 50/XX/2024 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania imienia Zbigniewa Garbaczewskiego szlakowi czerwonemu relacji Sobótka-Przełęcz Słupicka – BEST 3224 i 32252024-04-032441
»» Uchwała nr 49/XX/2024 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie działalności studenckich baz namiotowych w 2024 roku2024-04-032439
»» Uchwała nr 46/XX/2024 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK „Szlakami Obrońców Granic”2024-03-072419
»» Uchwała nr 45/XX/2024 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK2024-03-072417
»» Uchwała nr 101/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie certyfikowania kwalifikacji rynkowych2024-03-042413
»» Zarządzenie nr 7/2024 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia funkcji redaktorów serwisów internetowych PTTK2024-02-282411
»» Zarządzenie nr 6/2024 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz administratora stron internetowych PTTK2024-02-282409
»» Zarządzenie nr 5/2024 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia w Biurze ZG PTTK dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 20242024-02-282407
»» Zarządzenie nr 4/2024 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie realizacji działań określonych w § 46 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK2024-02-282405
»» Zarządzenie nr 3/2024 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 1/2014 z 10 marca 2014 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK2024-02-232403
»» Zarządzenie nr 2/2024 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 1/2016 z 1 marca 2016 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK2024-02-232401
»» Zarządzenie nr 1/2024 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 12/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przedłużania legitymacji-identyfikatora pilota wycieczek PTTK2024-02-232399
»» Uchwała nr 100/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2024-02-192397
»» Uchwała nr 99/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK2024-02-192395
»» Uchwała Nr 10/XX/2024 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2023 r. i 2024 r.2024-02-162425
»» Uchwała nr 98/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK2024-02-102393
»» Uchwała nr 97/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK2024-02-102391
»» Uchwała nr 96/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Pilotażowego ramowego programu szkolenia przygotowującego do uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej „Przewodnictwo turystyczne”.2024-02-102389
»» Uchwała nr 95/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2024 r. w sprawie zmian w Regulaminie szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK2024-02-102387
»» Uchwała nr 94/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokapitalizowanie Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o z siedzibą w Sanoku w formie dopłaty zwrotnej do kapitału2024-02-102385
»» Uchwała nr 93/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 82/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu PTTK na 2024 rok2024-02-102383
»» Uchwała nr 92/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2024-01-022363
»» Uchwała nr 91/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK2024-01-022361
»» Uchwała nr 90/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2024-01-022359
»» Uchwała nr 89/XX/2024 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2024-01-022357
»» Uchwała nr 88/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 roku w sprawie utworzenia Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Wodzisławiu Śląskim2023-12-162341
»» Uchwała nr 87/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK2023-12-162339
»» Uchwała nr 86/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK2023-12-162337
»» Uchwała nr 85/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK w XX kadencji2023-12-162335
»» Uchwała nr 84/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie harmonogramu realizacji uchwał XX Walnego Zjazdu PTTK2023-12-162333
»» Uchwała nr 83/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów zadań inwestycyjno-remontowych na 2024 r. oraz planów zadań służących ochronie przyrody na 2024 r.2023-12-162331
»» Uchwała nr 82/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu PTTK na 2024 rok2023-12-162329
»» Uchwała nr 43/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej2023-12-152347
»» Uchwała nr 42/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej2023-12-152345
»» Uchwała nr 41/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w składzie Kolegium Redakcyjnego i powołania Rady Naukowej rocznika PTTK „Ziemia”2023-12-152343
»» Uchwała nr 40/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Oddziałów PTTK administrujących szlakami turystycznymi2023-12-042323
»» Zarządzenie nr 9/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20232023-11-212319
»» Uchwała nr 80/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Imprez na Orientację PTTK2023-11-162317
»» Uchwała nr 79/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim na lata 2023-20272023-11-042315
»» Uchwała nr 78/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim2023-11-042313
»» Uchwała nr 77/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK2023-11-042311
»» Uchwała nr 76/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK2023-11-042309
»» Uchwała nr 75/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK na lata 2023-20262023-11-042307
»» Uchwała nr 74/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2023 r. w sprawie realizacji wniosków z regionalnych konferencji oddziałów PTTK2023-11-042305
»» Uchwała Nr 9/XX/2023 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 do uchwały GKR nr 1/XX/2022 z dnia 20 grudnia 2023 r.2023-10-202423
»» Uchwała nr 72/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2023 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK2023-10-092291
»» Uchwała nr 70/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 października 2023 r. w sprawie realizacji wniosków zgłoszonych podczas XX Walnego Zjazdu PTTK2023-10-022287
»» Zarządzenie nr 8/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia w życie znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK oraz trybu postępowania z deklaracjami2023-09-292293
»» Zarządzenie nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 63/XX/2023 z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20242023-09-272279
»» Uchwała nr 69/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2023-09-092249
»» Uchwała nr 68/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Calisia” w Kaliszu2023-09-092247
»» Uchwała nr 67/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK na lata 2023-20272023-09-092245
»» Uchwała nr 66/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ZG PTTK ds. turystyki w środowisku służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych2023-09-092243
»» Uchwała nr 65/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie powołania Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK2023-09-092241
»» Uchwała nr 64/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie hasła programowego PTTK rok 20242023-09-092239
»» Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20242023-09-092235
»» Uchwała nr 62/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 20222023-09-052233
»» Uchwała nr 32/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Oddziałów PTTK administrujących szlakami turystycznymi2023-08-292253
»» Uchwała nr 30/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Gdańsku, Gdyni i Sopocie2023-08-242227
»» Uchwała nr 29/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa śląskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa śląskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Katowicach oraz innych miastach konurbacji górnośląskiej: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze (łącznie)2023-08-242225
»» Uchwała nr 61/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania elektronicznej Bazy Członków PTTK2023-08-162229
»» Uchwała nr 28/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 63 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry”2023-08-162223
»» Uchwała nr 60/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Środowiskowej ZG PTTK2023-07-142221
»» Uchwała nr 27/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie nadania nazwy Szlak Puszczański im. Janusza Umińskiego szlakowi pieszemu KP-4112-y2023-07-132219
»» Uchwała nr 26/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK2023-07-132218
»» Uchwała nr 25/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie opieki nad cmentarzami wojennymi z okresu I wojny światowej na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego2023-07-132217
»» Uchwała nr 59/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2023-07-102216
»» Uchwała nr 58/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim2023-07-102215
»» Uchwała nr 57/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK2023-07-052214
»» Uchwała nr 56/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK2023-07-052213
»» Uchwała nr 55/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK2023-07-052212
»» U C H W A Ł A nr 1/XX/2023 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 1 lipca 2023 r. w sprawie zgodności Uchwały nr 13/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lutego 2023 r. ze Statutem PTTK2023-07-012231
»» Zarządzenie nr 6/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 czerwca 2023 r. uchylające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192023-06-282210
»» Zarządzenie nr 5/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów Instytucji Certyfikującej PTTK2023-06-282209
»» Uchwała nr 53/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK2023-06-242207
»» Uchwała nr 52/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2023-06-242206
»» Uchwała nr 51/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego2023-06-242205
»» Uchwała nr 48/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Prezydium ZG PTTK w roku 20222023-06-242201
»» Uchwała nr 47/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wpływów i wydatków Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK za 2022 rok2023-06-242200
»» Uchwała nr 46/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2023-06-222199
»» Uchwała nr 45/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2023-06-162194
»» Uchwała nr 44/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2023-06-162193
»» Uchwała nr 24/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zarządu komisarycznego Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, wpisanego pod numerem KRS 00001917942023-06-142198
»» Uchwała nr 43/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK2023-06-122192
»» Uchwała nr 42/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK2023-06-052191
»» Uchwała nr 41/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK2023-06-052190
»» Uchwała nr 40/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2023-06-052189
»» Uchwała nr 39/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK2023-06-052188
»» Uchwała nr 21/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu na Projekt Działalności Programowej Oddziału PTTK2023-05-312187
»» Uchwała nr 20/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa podlaskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2023-05-312186
»» Uchwała nr 38/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK2023-05-222185
»» Uchwała nr 37/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2023-05-222184
»» Uchwała nr 36/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK2023-05-192183
»» Uchwała nr 19/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Turystycznej Odznaki Kajakowej „100 RZEK”2023-04-252178
»» Uchwała nr 35/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę ZG PTTK nr 29/XX/2023 z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji, rad i zespołów w XX kadencji2023-04-032156
»» Uchwała nr 34/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”2023-04-032155
»» Uchwała nr 7/XX/2023 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ekspertów2023-03-312182
»» Uchwała nr 6/XX/2023 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zasad wykonywania czynności związanych z reprezentacją PTTK w umowach oraz sporach między PTTK a członkami Zarządu Głównego PTTK2023-03-312181
»» Uchwała nr 5/XX/2023 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Instrukcji przeprowadzania kontroli społecznej przez komisje rewizyjne PTTK2023-03-312170
»» Uchwała nr 33/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 marca 2023 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2023-03-252151
»» Uchwała nr 32/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę ZG PTTK nr 15/XX/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody PTTK2023-03-252150
»» Uchwała nr 31/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 marca 2023 r. w sprawie powołania Sekretarza Generalnego ZG PTTK2023-03-252149
»» Uchwała nr 30/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie na dzierżawę nieruchomości położonej w Tleniu pn. „Stanica Wodna PTTK Tleń” na okres 25 lat.2023-03-252148
»» Uchwała nr 12/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK2023-03-242152
»» Uchwała nr 11a/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK „Szlakiem Chrześcijaństwa Wschodniego w Polsce”2023-03-132180
»» Uchwała nr 29/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji, rad i zespołów w XX kadencji2023-03-072139
»» Zarządzenie nr 3/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej Biura ZG PTTK2023-03-072141
»» Zarządzenie nr 2/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia w Biurze ZG PTTK dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 20232023-03-072140
»» Uchwała nr 28/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Opieki nad Zabytkami PTTK2023-02-272136
»» Uchwała nr 27/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 24 lutego 2023 r. r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej PTTK2023-02-242137
»» Uchwała nr 26/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 22 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK2023-02-222138
»» Uchwała nr 9/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie powołania Zarządu komisarycznego Oddziału Międzyuczelnianego Polskiego Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie, wpisanego pod numerem KRS 00001917942023-02-222145
»» Uchwała nr 25XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 20 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Podwodnego PTTK2023-02-202135
»» Uchwała nr 24/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 20 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK2023-02-202134
»» Uchwała nr 23/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 20 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej PTTK2023-02-202133
»» Uchwała nr 22/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 20 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK2023-02-202132
»» Uchwała nr 21/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z 20 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK2023-02-202131
»» Uchwała nr 20/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK2023-02-172130
»» Uchwała nr 19/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia17 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Jeździeckiego PTTK2023-02-172129
»» Uchwała nr 4/XX/2023 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia wzorcowych regulaminów komisji rewizyjnych jednostek regionalnych PTTK z osobowością prawną, oddziałów PTTK oraz kół/klubów PTTK2023-02-172157
»» Uchwała nr 3/XX/2023 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK2023-02-172158
»» Uchwała nr 18/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Imprez na Orientację PTTK2023-02-162128
»» Uchwała nr 17/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Fotografii Krajoznawczej PTTK2023-02-162127
»» Uchwała nr 16/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK2023-02-162126
»» Uchwała nr 15/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody PTTK2023-02-162125
»» Uchwała nr 14/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Narciarskiej PTTK2023-02-152124
»» Uchwała nr 13/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wzorcowego Komisji i Rad Zarządu Głównego PTTK oraz organizacji Krajowych Konferencji2023-02-042122
»» Uchwała nr 12/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego2023-02-042121
»» Uchwała nr 11/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia spośród członków ZG PTTK osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2023-02-042120
»» Uchwała nr 10/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 169/XIX/2020 z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Polityki ochrony danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym” oraz „Procedury zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym”2023-02-042119
»» Uchwała nr 7/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Oddziałów PTTK administrujących szlakami turystycznymi oraz zatwierdzenia przebiegu szlaku turystycznego2023-01-232104
»» Uchwała nr 6/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia opisu kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji „Organizowanie imprez turystyki rowerowej”2023-01-162103
»» Uchwała Nr 2/XX/2022 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania PTTK w umowach oraz w sporach między PTTK a członkami ZG PTTK2022-12-202101
»» Uchwała Nr 1/XX/2022 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie kompetencji i podziału zadań pomiędzy członków GKR PTTK2022-12-202100
»» Uchwała nr 6/XX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia przedstawicieli PTTK do zawarcia umowy użyczenia obiektów będących własnością PTTK na rzecz Muzeum Czartoryskich w Puławach2022-12-172099
»» Uchwała nr 5/XX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Kol. Marka Lawina na stanowisko Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca w Łodzi2022-12-172098
»» Uchwała nr 4/XX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę ZG PTTK nr 76/XIX/2018 z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz powołania Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu2022-12-172097
»» Uchwała nr 3/XX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 245/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych na 2022 r., planów zadań służących ochronie przyrody na 2022 r. oraz planów potrzeb inwestycyjnych przekraczających wartość amortyzacji na 2022 r.; w części dotyczącej planów zadań Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku2022-12-172096
»» Uchwała nr 2/XX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr 245/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych na 2022 r., planów zadań służących ochronie przyrody na 2022r. oraz planów potrzeb inwestycyjnych przekraczających wartość amortyzacji na 2022 r.; w części dotyczącej planów zadań Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz Spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” Sp. z o.o. w Nowym Sączu2022-12-172095
»» Uchwała nr 1/XX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2022 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych PTTK w styczniu, lutym i marcu 2023 roku2022-12-172094
»» Uchwała nr 3/XX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rezygnacji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0,2475 ha i własności budynku posadowionego na działce o nr 1977/36 usytuowanych przy ul. Bogedaina 16 w Pszczynie w wieczystym użytkowaniu Oddziału Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie oraz wyrażenia zgody na wykreślenie ww. prawa pierwokupu z działu III w księdze wieczystej o nr KA1P/00022558/32022-12-152093
»» Uchwała nr 2/XX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia Kol. Marka Lawina na stanowisku Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca w Łodzi2022-12-142092
»» Uchwała nr 1/XX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć działalności programowej Oddziałów PTTK oraz Komisji i Rad ZG PTTK2022-12-122112
 kadencja 19  
»» Zarządzenie nr 11/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20222022-11-182084
»» Uchwała nr 294/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w XIX Kadencji za lata 2017 - 20222022-11-142083
»» Zarządzenie nr 10/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Inwentaryzacyjnego do sprawdzenia i oceny stanu obiektów muzealnych przekazanych w ramach umowy depozytowej, zawartej pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym a Muzeum Badań Polarnych w Puławach2022-11-032062
»» Uchwała nr 293/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2022-10-292060
»» Uchwała nr 292/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach działania Samorządu Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2022-10-292059
»» Uchwała nr 291/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2022-10-292058
»» Uchwała nr 290/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o realizacji uchwał XIX Walnego Zjazdu PTTK oraz wniosków delegatów na XIX Walny Zjazd PTTK2022-10-292057
»» Uchwała nr 289/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu przyznawania honorowej odznaki „Zasłużony Przewodnik PTTK”2022-10-292056
»» Uchwała nr 288/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Regionalnej Rady Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego2022-10-292055
»» Uchwała nr 287/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK2022-10-292054
»» Uchwała nr 286/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie przedstawienia XX Walnemu Zjazdowi PTTK wniosków o nadanie godności Członka Honorowego PTTK2022-10-292053
»» Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20232022-10-292052
»» Uchwała nr 284/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 20212022-10-292051
»» Uchwała nr 281/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 263/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu PTTK na 2022 rok2022-10-292048
»» Uchwała nr 280/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia z dnia 29 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za 2021 rok oraz przeznaczenia wypracowanego zysku za 2021 rok2022-10-292047
»» Uchwała nr 279/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu PTTK na 2021 rok2022-10-292046
»» Zarządzenie nr 9/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 285/XIX/2022 z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20232022-10-292061
»» Uchwała nr 21/XIX/2022 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GKR PTTK w XIX kadencji w latach 2017-20222022-10-252082
»» Uchwała nr 20/XIX/2022 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2021 r.2022-10-252081
»» Uchwała nr 246/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Ogólnopolskiego Konkursu dla Oddziałów PTTK na Najlepszą Programową Ofertę Turystyczną dla Niepełnosprawnych Turystów i Krajoznawców2022-10-202041
»» Uchwała nr 245/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu rocznego planu wydatków remontowo-inwestycyjnych PTTK na 2023 rok2022-10-102038
»» Uchwała nr 244/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu rocznego planu wpływów i wydatków budżetowych PTTK na 2023 rok2022-10-102037
»» Uchwała nr 243/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 października 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nieprawomocnie wybranego Zarządu Oddziału Żeglarsko-Motorowodnego PTTK „Morka” w Płocku, wpisanego pod numerem KRS 00001858932022-10-072036
»» Uchwała nr 241/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 września 2022 r. w sprawie udzielenia indywidualnej zgody na użycie nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rzecz firmy Blue Media2022-09-282033
»» Uchwała nr 278/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 września 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK2022-09-102031
»» Uchwała nr 240/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz ustalenia składów Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu2022-08-312027
»» Uchwała nr 19/XIX/ 2022 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie wystąpienia do Zarządu Głównego PTTK o nadanie Godności Członka Honorowego PTTK przez XX WZ PTTK członkom Głównej Komisji Rewizyjnej.2022-08-242080
»» Zarządzenie nr 7/2022 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie funkcjonowania Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK2022-07-192015
»» Uchwała nr 238/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK „Szlakiem Żydów w Polsce”2022-07-182014
»» Uchwała nr 237/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2022-07-182013
»» Uchwała nr 276/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dla dzieci i młodzieży2022-07-042009
»» Uchwała nr 275/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie hasła programowego PTTK rok 20232022-06-252008
»» Uchwała nr 274/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK2022-06-252007
»» Uchwała nr 273/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Głównego PTTK2022-06-252006
»» Uchwała Nr 272/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2022 r. w sprawie terminów i miejsc regionalnych konferencji oddziałów PTTK2022-06-252005
»» Uchwała nr 270/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25.06.2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wpływów i wydatków Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK za 2021 rok2022-06-252004
»» Uchwała nr 233/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie nadania imienia Władysława Gwardysa szlakowi pieszemu MZ-5201-z2022-06-102002
»» Uchwała nr 232/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dla dzieci i młodzieży2022-06-102001
»» Uchwała nr 231/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia daty przeprowadzenia VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego2022-06-102000
»» Uchwała nr 230/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej Jędrzejowi Dziadoniowi w Schronisku PTTK Morskie Oko2022-06-101999
»» Uchwała nr 269/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie terminu, miejsca, projektów porządku i regulaminu obrad XX Walnego Zjazdu PTTK2022-06-081978
»» Uchwała nr 228/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 czerwca 2022 r. rekomendująca Zarządowi Głównemu PTTK podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia terminu, miejsca, porządku i regulaminu obrad XX Walnego Zjazdu PTTK2022-06-031997
»» Uchwała nr 225/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia1 czerwca2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK” Sp. z o.o. z siedzibąw Sanoku oraz zmiany uchwały Prezydium ZG PTTK nr 221/XIX/2022 z dnia 9 maja 2022 r.2022-06-011994
»» Zarządzenie nr 6/2022 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o używanie samochodu prywatnego oraz treści druku ewidencji przebiegu takiego pojazdu2022-05-241982
»» Uchwała nr 221/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK2022-05-091990
»» Uchwała nr 268/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zasad powoływania kierowników jednostek specjalistycznych i gospodarczych powoływanych przez Zarząd Główny PTTK2022-04-231977
»» Uchwała nr 267/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 231/XIX/2021 z dnia 9 października 2021 r. w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych najwyższych i naczelnych władz PTTK oraz członków komisji, rad i zespołów tworzonych przez Zarząd Główny PTTK2022-04-231976
»» Uchwała nr 266/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK2022-04-231975
»» Uchwała nr 265/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Prezydium ZG PTTK w roku 20212022-04-231974
»» Uchwała nr 262/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały ZG PTTK nr 173/XIX/2020 z dnia 4 lipca 2020 r. oraz ustalenia terminu VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego2022-04-231971
»» Uchwała nr 261/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 kwietnia 2022 r. uchylającą uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 260/XIX/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego2022-04-231970
»» Uchwała nr 219/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu narciarskich odznak turystycznych PTTK2022-04-221988
»» Zarządzenie nr 5/2022 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Biura XX Walnego Zjazdu PTTK2022-04-201981
»» Uchwała 218/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia indywidualnej zgody na użycie nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rzecz firmy Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.2022-04-121987
»» Uchwała Nr 217/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zarządu komisarycznego Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK, wpisanego pod numerem KRS 00001223522022-04-121986
»» Uchwała nr 215/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zarządu komisarycznego Oddziału Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Księdza Karola Wojtyły w Krakowie, wpisanego pod numerem KRS 00000540662022-04-041984
»» Uchwała nr 214/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć działalności programowej Oddziałów PTTK oraz Komisji i Rad ZG PTTK w roku 20222022-04-041983
»» Uchwała nr 213/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Prezydium ZG PTTK nr 182/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rozbudowy bazy szlaków turystycznych PTTK oraz przyjęcia treści porozumienia wzorcowego pomiędzy oddziałem PTTK a nadleśnictwem2022-03-281951
»» Uchwała nr 258/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów na XX Walny Zjazd PTTK2022-03-151948
»» Uchwała nr 257/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK2022-03-151947
»» Zarządzenie nr 4/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zasad wykonywania przez pracowników Biura ZG PTTK pracy w godzinach nadliczbowych2022-03-141980
»» Zarządzenie nr 3/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192022-02-281937
»» Uchwała nr 256/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie zwołania posiedzenia Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2022-02-261936
»» Uchwała nr 255/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dotyczącej kooptacji nowego członka Komisji2022-02-261935
»» Uchwała nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2022 roku w sprawie zwołania XX Walnego Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej2022-02-261933
»» Uchwała nr 252/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym w wyniku wojny na Ukrainie2022-02-261945
»» Uchwała nr 210/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad wyprawą „Trajką dookoła Polski”2022-02-251944
»» Uchwała nr 209/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad IV Ogólnopolskim Seminarium Naukowych Badań Podwodnych „Perspektywy rozwoju płetwonurka ekologa w Polsce”2022-02-251943
»» Uchwała nr 208/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad LXXX Jubileuszowym Międzynarodowym Spływem Kajakowym im. Tadeusza Pilarskiego2022-02-251942
»» Uchwała nr 207/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad 49. Ogólnopolskim Rajdem Górskim „Szlakami Obrońców Granic”2022-02-251941
»» Uchwała nr 206/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie rozwiązania Oddziału Kolejowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gliwicach2022-02-251940
»» Uchwała nr 205/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa wielkopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK na teren Wielkopolski, Szlaku Piastowskiego oraz pilotów wycieczek turystycznych2022-02-251939
»» Protokół nr 107/XIX/2022 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 25 lutego 2022 r.2022-02-251965
»» Zarządzenie nr 2/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom Biura ZG PTTK zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe2022-02-181979
»» Protokół nr 106/XIX/2022 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 14 lutego 2022 r.2022-02-141964
»» Uchwała Nr 18/XIX/2022 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2021 r. i 2022 r.2022-02-092079
»» Protokół nr 105/XIX/2022 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbytego w dniu 7 lutego 2022 r.2022-02-071963
»» Uchwała nr 251/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2022-02-041931
»» Uchwała nr 202/XIX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie rozwiązania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim2022-01-311929
»» Protokół nr 104/XIX/2022 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 31 stycznia 2022 r.2022-01-311962
»» Protokół nr 103/XIX/2022 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbytego w dniu 24 stycznia 2022 r.2022-01-241961
»» Zarządzenie nr 1/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192022-01-241928
»» Protokół nr 102/XIX/2022 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbytego w dniu 17 stycznia 2022 r.2022-01-171960
»» Protokół nr 101/XIX/2022 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 3 stycznia 2022 r.2022-01-031959
»» Zarządzenie nr 15/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych czynności kierownika zakładu pracy realizowanych wobec kierowników centralnych jednostek specjalistycznych i gospodarczych działających w ramach osobowości prawnej PTTK2021-12-311907
»» Zarządzenie nr 14/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 1/2014 z 10 marca 2014 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK2021-12-311906
»» Zarządzenie nr 13/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 1/2016 z 1 marca 2016 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK2021-12-311905
»» Zarządzenie nr 12/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zasad przedłużania legitymacji-identyfikatora pilota wycieczek PTTK2021-12-311904
»» Protokół nr 100/XIX/2021 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 20 grudnia 2021 r.2021-12-201958
»» Uchwała nr 249/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Komisji Akademickiej ZG PTTK2021-12-111919
»» Uchwała nr 248/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dotyczącej kooptacji członka Komisji2021-12-111918
»» Uchwała nr 241/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 11 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Kol. Renaty Ostrowskiej na stanowisko p.o. Głównego Księgowego Zarządu Głównego PTTK2021-12-111911
»» Protokół nr 33/XIX/2021 z posiedzenia Zarządu Głównego PTTK w dniu 11 grudnia 2021 r.2021-12-111968
»» Protokół nr 99/XIX/2021 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 10 grudnia 2021 r.2021-12-101957
»» Uchwała nr 14/XIX/2021 Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTTK.2021-12-102161
»» Uchwała nr 13/XIX/2021 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu centralnego rejestru prawomocnie orzeczonych kar w PTTK”2021-12-102160
»» Protokół nr 98/XIX/2021 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 2 grudnia 2021 r.2021-12-021956
»» Zarządzenie nr 10/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 8 listopada 2021 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20212021-11-081894
»» Uchwała nr 238/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Głównego PTTK2021-11-061892
»» Uchwała nr 237/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 listopada 2021 r. w sprawie powołania Kol. Jacka Treichela na stanowisko Zastępcy Sekretarza Generalnego ZG PTTK2021-11-061891
»» Protokół nr 32/XIX/2021 z posiedzenia Zarządu Głównego PTTK odbytego w Opolu w dniu 6 listopada 2021 r.2021-11-061969
»» Uchwała nr 194/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 5 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Jubileuszowej Odznaki Turystycznej „70 lat OTP”2021-11-051890
»» Uchwała nr 193/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Oddziałów PTTK administrujących szlakami turystycznymi2021-11-051889
»» Uchwała nr 192/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zarządu komisarycznego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Wędrowiec” w Zabrzu2021-11-051888
»» Protokół nr 97/XIX/2021 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 5 listopada 2021 r.2021-11-051955
»» Uchwała nr 190/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu rocznego planu wydatków remontowo-inwestycyjnych PTTK na 2022 rok2021-10-281874
»» Uchwała nr 189/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu rocznego planu wpływów i wydatków budżetowych PTTK na 2022 rok2021-10-281873
»» Uchwała nr 188/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisu kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji „Organizowanie i realizacja imprezy turystyki kajakowej”2021-10-281872
»» Uchwała nr 187/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia opisu kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji „Przygotowanie turystów do uczestnictwa w wycieczkach konnych oraz ich organizowanie i prowadzenie”2021-10-281871
»» Uchwała nr 186/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad wystawą pt. „Powojenna Warszawa – wystawa fotografii Zbyszko Siemaszki – pierwszy raz w kolorze”2021-10-281870
»» Uchwała nr 185/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad 49. Ogólnopolskim Konkursem Krasomówczym dla Przewodników2021-10-281869
»» Uchwała nr 184/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad Konferencją Naukową pt. „Stanisław Bartłomiej Małachowski, Konecczanin wśród pierwszych obywateli Rzeczypospolitej”2021-10-281868
»» Uchwała nr 183/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Odznaki Turystycznej Mały Szlak Beskidzki PTTK2021-10-281867
»» Protokół nr 96/XIX/2021 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 28 października 2021 r.2021-10-281954
»» Zarządzenie nr 9/2021 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o używanie samochodu prywatnego oraz treści druku ewidencji przebiegu takiego pojazdu2021-10-221896
»» Zarządzenie nr 8/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 22 października 2021 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20222021-10-211887
»» Uchwała nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20222021-10-211885
»» Uchwała nr 182/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r. w sprawie rozbudowy bazy szlaków turystycznych PTTK oraz przyjęcia treści porozumienia wzorcowego pomiędzy oddziałem PTTK a nadleśnictwem2021-10-211866
»» Uchwała nr 234/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie powołania Kol. Jerzego Kapłona na stanowisko Dyrektora Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK w Krakowie2021-10-091884
»» Uchwała nr 233/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie powołania Kol. Jerzego Kapłona na stanowisko Dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie2021-10-092195
»» Uchwała nr 232/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania kierowników jednostek specjalistycznych i gospodarczych powoływanych przez Zarząd Główny2021-10-091882
»» Uchwała nr 231/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych najwyższych i naczelnych władz PTTK oraz członków komisji, rad i zespołów tworzonych przez Zarząd Główny PTTK2021-10-091881
»» Uchwała Nr 230/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Prezydium ZG PTTK w roku 20202021-10-091880
»» Uchwała nr 229/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 20202021-10-091879
»» Uchwała nr 228/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wpływów i wydatków z Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK za 2020 rok2021-10-091878
»» Uchwała Nr 227/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za 2020 rok oraz pokrycia straty poniesionej w 2020 roku2021-10-091877
»» Uchwała nr 226/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2020 rok2021-10-091876
»» Protokół nr 31/XIX/2021 z posiedzenia Zarządu Głównego PTTK w dniu 9 października 2021 r.2021-10-091967
»» Uchwała nr 181/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w pełnej wysokości planu inwestycyjno-remontowego na 2021r. przez Spółkę Mazury PTTK w Olsztynie.2021-10-081865
»» Uchwała nr 180/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 października 2021 r. w sprawie sprawozdania z wpływów i wydatków z Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK za rok 20202021-10-081864
»» Uchwała nr 179/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 października 2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego za rok 20202021-10-081863
»» Uchwała nr 178/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 października 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za rok 20202021-10-081862
»» Protokół nr 95/XIX/2021 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 8 października 2021 r.2021-10-081953
»» Uchwała nr 17/XIX/2021 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 4 października 2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2020 r.2021-10-042078
»» Uchwała nr 177/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania oraz rekomendowania Zarządowi Głównemu PTTK ponownego zatrudnienia Kol. Jerzego Kapłona na stanowisku Dyrektora Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK w Krakowie2021-09-291860
»» Uchwała nr 176/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania oraz rekomendowania Zarządowi Głównemu PTTK ponownego zatrudnienia Kol. Jerzego Kapłona na stanowisku Dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie2021-09-291858
»» Uchwała nr 225/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz jednostek gospodarczych i specjalistycznych działających w ramach osobowości prawnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”2021-09-171859
»» Protokół nr 94/XIX/2021 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniach 16, 21 i 29 września 2021 r.2021-09-161952
»» Uchwała nr 224/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 września 2021 roku w sprawie utworzenia Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie2021-09-041856
»» Uchwała nr 223/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 września 2021 r. w sprawie powołania Kol. Marii Janowicz na stanowisko Kierownika Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia2021-09-041855
»» Uchwała nr 222/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 września 2021 r. w sprawie powołania Kol. Marka Lawina na stanowisko Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca w Łodzi2021-09-041854
»» Uchwała nr 221/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 września 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Głównego PTTK2021-09-041853
»» Protokół nr 30/XIX/2021 z posiedzenia Zarządu Głównego PTTK w dniach 4 września i 9 października 2021 r.2021-09-041966
»» Uchwała numer 12/XIX/2021 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 4 września 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK2021-09-042159
»» Uchwała numer 10/XIX/2021 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 4 września 2021 roku w sprawie wystąpienia z wnioskami o nadanie godności Członka Honorowego PTTK2021-09-042169
»» Uchwała numer 9/XIX/2021 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 4 września 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Prezesa GSK PTTK2021-09-042168
»» Uchwała numer 8/XIX/2021 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 4 września 2021 roku w sprawie upamiętnienia śp. dr. Wojciecha Tomalaka2021-09-042167
»» Uchwała Nr 16/XIX/2021 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie kompetencji i podziału zadań pomiędzy członków GKR PTTK2021-08-262077
»» Uchwała nr 174/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia Kol. Marii Janowicz na stanowisku Kierownika Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie2021-08-241852
»» Uchwała nr 173/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia Kol. Marka Lawina na stanowisku Dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca w Łodzi2021-08-241851
»» Uchwała nr 172/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad LX Ogólnopolskim Górskim Rajdem Pieszym Energetyków „Tatry Bielskie – Tatry Wysokie 2021” organizowanego przez Federacje Sportową „Energetyk”2021-07-291843
»» Uchwała nr 170/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia patronatu PTTK nad XXVIII Ogólnopolskim Rajdem Górskim Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych2021-07-101841
»» Zarządzenie nr 6/2021 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki magazynowej w Biurze ZG PTTK, jednostkach specjalistycznych i gospodarczych2021-07-011895
»» Uchwała nr 168/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika i szczegółowego zakresu rekomendacji na NadzwyczajneZgromadzenie Wspólników Spółki „Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.” z siedzibą w Sanoku2021-06-241839
»» Uchwała nr 167/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24.06.2021 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników i szczegółowego zakresu rekomendacji na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazury PTTK sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie2021-06-241838
»» Uchwała nr 166/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej „Mały Szlak Beskidzki PTTK”2021-06-141837
»» Uchwała nr 165/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 61 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK „Palmiry”2021-06-141836
»» Uchwała nr 164/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Przodownika Turystyki Pieszej PTTK2021-06-141835
»» Uchwała nr 162/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania ponownego zatrudnienia Kol. Jacka Treichela na stanowisku Zastępcy Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK2021-06-141833
»» Zarządzenie nr 5/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192021-06-071830
»» Uchwała 161/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia indywidualnej zgody na użycie nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na rzecz spółki Polskie Koleje Linowe S.A. dla celów promocji szlaku turystycznego na Gubałówkę2021-06-021831
»» Uchwała nr 219/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego polegających na aktualizacji danych w Dziale 12021-05-281829
»» Uchwała nr 218/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biura Zarządu Głównego PTTK wraz ze strukturą organizacyjną oraz zasadami nadzoru nad jednostkami specjalistycznymi i gospodarczymi korzystającymi z osobowości prawnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2021-05-281828
»» Uchwała nr 217/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie uchylenia dotychczasowego regulaminu Przodownika Turystyki Pieszej PTTK2021-05-281827
»» Uchwała nr 216/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia składów zespołów wspierających pracę Komitetu Programowo-Organizacyjnego XX Walnego Zjazdu PTTK2021-05-261826
»» Uchwala nr 159/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia podziału terytorialnego prac znakarskich prowadzonych przez Oddziały PTTK w Sudetach2021-05-191821
»» Uchwała 153/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie udzielenia indywidualnej zgody na użycie nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz udzielenia patronatu PTTK nad książką pt. „Podróżuj bliżej”, autorstwa Anny i Marcina Nowaków2021-05-071810
»» Zarządzenie nr 4/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora stron internetowych PTTK2021-04-281824
»» Zarządzenie nr 3/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki prywatności i cookies oraz wzoru klauzuli informacyjnej i klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby użytkowania strony internetowej PTTK, a także wprowadzenia zasad zarządzania serwisem internetowym pttk.pl2021-04-281823
»» Uchwała nr 152/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania oraz rekomendowania Zarządowi Głównemu PTTK ponownego zatrudnienia Kol. Jerzego Kapłona na stanowisku Dyrektora Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK w Krakowie2021-04-221808
»» Uchwała nr 151/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania oraz rekomendowania Zarządowi Głównemu PTTK ponownego zatrudnienia Kol. Jerzego Kapłona na stanowisku Dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie2021-04-221807
»» Uchwała nr 150/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego MZ-5063-n relacji Pomiechówek - Cieksyn2021-04-221806
»» Uchwała nr 149/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania imienia odcinkowi szlaku żółtego relacji Kłodzko-Kłodzka Góra2021-04-221805
»» Uchwała nr 148/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie indywidualnej zgody na użycie nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie2021-04-221804
»» Uchwała nr 147/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu użytkowania strony internetowej PTTK2021-04-151801
»» Uchwała nr 146/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego2021-04-151800
»» Uchwała nr 145/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Oddziałów PTTK administrujących szlakami turystycznymi2021-04-151799
»» Uchwała nr 213/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”2021-04-011798
»» Uchwała Nr 212/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego polegających na aktualizacji danych w Dziale 12021-03-261797
»» Uchwała Nr 211/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do Polskiej Izby Hotelarzy (dawniej Polska Izba Hotelarstwa)2021-03-261796
»» Uchwała nr 210/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK2021-03-261795
»» Uchwała nr 209/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2021-03-261794
»» Uchwała nr 208/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad używania i ochrony nazwy i znaku organizacyjnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2021-03-261793
»» Uchwała nr 207/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 190/XIX/2020 z dnia 26 września 2020 r. w sprawie podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK oraz powołania zespołów Zarządu Głównego PTTK w XIX kadencji2021-03-261792
»» Uchwała nr 206/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie kryteriów jakie powinny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XX Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK2021-03-261791
»» Uchwała Nr 205/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Programowo-Organizacyjnego XX Walnego Zjazdu PTTK2021-03-261790
»» Uchwała nr 142/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej PTTK „Sprawny na szlaku”2021-03-221786
»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK2021-02-191780
»» Uchwała nr 136/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego podjęcia działań w zakresie kompleksowego zagospodarowania turystycznego obszarów górskich, m.in. poprzez budowę schroniska górskiego na Lubaniu oraz wyposażenie szlaków pieszych w schrony turystyczne, zapewniające turystom bezpieczeństwo w razie nagłego pogorszenia pogody, bądź innego zdarzenia losowego2021-02-101775
»» Uchwała nr 135/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji „Organizowanie imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami” w skrócie nazwaną „animator turystyki osób z niepełnosprawnościami”2021-01-271774
»» Uchwała nr 134/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zatrudnienia Kol. Jacka Treichela na stanowisku Zastępcy Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK2021-01-131773
»» Uchwała nr 133/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2021-01-131766
»» Uchwała nr 132/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa małopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2021-01-131765
»» Zarządzenie nr 1/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji postanowień uchwały Prezydium ZG PTTK nr 130/XIX/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zakończenia likwidacji Oddziału Puławskiego PTTK w Puławach oraz uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 201/XIX/2020 z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie przejęcia mienia zlikwidowanego Oddziału Puławskiego PTTK w Puławach2021-01-051764
»» Uchwała nr 203/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego polegających na aktualizacji danych w Dziale 12020-12-191763
»» Uchwała nr 202/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia w depozyt zbiorów muzealnych byłego Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach oraz księgozbioru zlikwidowanego Oddziału PTTK w Puławach2020-12-191762
»» Uchwała nr 201/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie przejęcia mienia zlikwidowanego Oddziału Puławskiego PTTK w Puławach2020-12-191761
»» Uchwała nr 200/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników w celu podpisania w imieniu Zarządu Głównego PTTK z reprezentacją związków zawodowych pracowników PTTK porozumienia w sprawie częściowego zawieszenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy2020-12-191760
»» Protokół nr 25/XIX/2020 z posiedzenia Zarządu Głównego PTTK w dniu 19 grudnia 2020 r.2020-12-191789
»» Uchwała nr 131/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej „Łeba” w Łebie2020-12-091754
»» Uchwała nr 196/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Głównego PTTK2020-12-011752
»» Uchwała nr 129/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego oraz Zespołu Redakcyjnego periodyku PTTK „Turysta”2020-11-261744
»» Uchwała nr 127/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu rocznego planu wydatków remontowo-inwestycyjnych PTTK na 2021 rok2020-11-191741
»» Uchwała nr 126/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu rocznego planu wpływów i wydatków budżetowych PTTK na 2021 rok2020-11-191740
»» Uchwała nr 125/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki PTTK "Questy - Wyprawy Odkrywców"2020-11-191739
»» Zarządzenie nr 14/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 16 listopada 2020 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20202020-11-161742
»» Zarządzenie nr 13/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 9 listopada 2020 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20202020-11-091733
»» Uchwała nr 194/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 października 2020 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Poraju2020-10-301730
»» Uchwała Nr 192/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 30 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 187/XIX/2020 z dnia 26 września 2020 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK2020-10-301728
»» Zarządzenie nr 12/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie pracy zdalnej pracowników Biura ZG PTTK w dniu 30 października 2020 r.2020-10-291727
»» Uchwała nr 123/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 pażdziernika 2020 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego WM-2021y w Olsztynie2020-10-261724
»» Uchwała nr 122/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego WM-2021n w Olsztynie2020-10-261723
»» Uchwała nr 121/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 60 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2020-10-131721
»» Zarządzenie nr 11/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192020-10-091718
»» Zarządzenie nr 10/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 września 2020 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 189/XIX/2020 z dnia 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20212020-09-281710
»» Uchwała nr 191/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 roku w sprawie utworzenia Nowohuckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Czyżyny" w Krakowie2020-09-261717
»» Uchwała nr 190/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 września 2020 r. w sprawie podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK oraz powołania zespołów Zarządu Głównego PTTK w XIX kadencji2020-09-261716
»» Uchwała nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20212020-09-261709
»» Uchwała nr 188/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian Statutu PTTK2020-09-261715
»» Uchwała Nr 187/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK2020-09-261714
»» Uchwała nr 186/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Zarządu Głównego PTTK oraz centralnych jednostkach specjalistycznych i gospodarczych działających w ramach osobowości prawnej PTTK "Zasad przygotowania projektu, realizacji i rozliczania rocznego planu wpływów i wydatków budżetowych oraz wydatków remontowo - inwestycyjnych PTTK"2020-09-261713
»» Uchwała nr 118/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustanowieni pełnomocnika i szczegółowego zakresu rekomendacji na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu2020-09-251708
»» Uchwała nr 15/XIX/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2019 r.2020-09-242076
»» Uchwała nr 117/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko kierownika Centralnej Biblioteki PTTK2020-09-161703
»» Uchwała numer 7/XIX/2020 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 5 września 2020 roku w sprawie zgodności uchwały ZG PTTK nr 172/XIX/2020 z dnia 4 lipca 2020 roku z przepisami prawa oraz Statutu PTTK2020-09-052166
»» Uchwała nr 115/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników do podpisania porozumienia pomiędzy Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym a Skarbem Państwa i Tatrzańskim Parkiem Narodowym, regulującego własności i sposób korzystania z nieruchomości położonych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i obejmującego zamianę nieruchomości oraz przeniesienie własności nakładów na nieruchomościach2020-09-031699
»» Uchwała nr 183/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 sierpnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego PTTK2020-08-291696
»» Uchwała nr 176/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 29 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 20192020-08-291689
»» Uchwała nr 114/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania podzespołu ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji animator turystyki osób niepełnosprawnych2020-08-281698
»» Uchwała nr 113/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania podzespołu ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji przewodnik imprez na orientację2020-08-281697
»» Uchwała nr 175/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie hasła programowego PTTK na lata 2021-20222020-07-271682
»» Zarządzenie nr 9 /2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 7/2020 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192020-07-221680
»» Uchwała nr 111/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia odznaki jubileuszowej "70 lat poznajemy Polskę z PTTK"2020-07-161677
»» Uchwała nr 110/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umowy pożyczki oraz umowy wsparcia finansowego zawieranych z jednostkami terenowymi PTTK w ramach dysponowania środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2020-07-161676
»» Uchwała nr 174/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2020-07-151675
»» Uchwała nr 173/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę ZG PTTK nr 76/XIX/2018 z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz powołania Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu2020-07-041674
»» Uchwała nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej2020-07-041668
»» Uchwała nr 170/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych2020-07-041673
»» Uchwała nr 169/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. - Załącznik nr 2 - Procedura zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych osobowych w PTTK2020-07-042106
»» Uchwała nr 169/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. - Załącznik nr 1 - Polityka ochrony danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w PTTK2020-07-042105
»» Uchwała nr 169/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Polityki ochrony danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym" oraz "Procedury zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym"2020-07-041672
»» Uchwała nr 109/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika i szczegółowego zakresu rekomendacji na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" sp. z o.o." z siedzibą w Nowym Sączu2020-07-031670
»» Uchwała nr 108/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika i szczegółowego zakresu rekomendacji na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o." z siedzibą w Jeleniej Górze2020-07-031669
»» Zarządzenie nr 8/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-22020-06-261635
»» Uchwała nr 107/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia środków bezpieczeństwa związanych z udziałem w posiedzeniach Zarządu Głównego PTTK oraz Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK, w celu przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-22020-06-241634
»» Uchwała nr 106/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie delegatów na VI Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich2020-06-191630
»» Uchwała nr 105/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie reprezentacji na Walnym Zebraniu Członków Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych2020-06-191629
»» Uchwała nr 103/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu ochrony danych osobowych w Biurze ZG PTTK oraz w jednostkach specjalistycznych i gospodarczych działających w ramach osobowości prawnej Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego"2020-05-261627
»» Uchwała nr 102/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania podzespołów ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji przewodnik turystyki konnej2020-05-261626
»» Uchwała nr 101/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania podzespołów ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji przewodnik turystyki kajakowej2020-05-261625
»» Zarządzenie nr 7/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192020-05-251624
»» Uchwała nr 100/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania podzespołów ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji przewodnik turystyki kolarskiej2020-05-071621
»» Uchwała nr 99/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania podzespołów ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji przewodnik turystyki narciarskiej2020-05-071620
»» Uchwała nr 97/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie rezygnacji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie z prawa pierwokupu lokalu użytkowego o powierzchni 156 m2 mieszczącego się przy ul. Konopnickiej 19 w Wałbrzychu będący własnością Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Wałbrzyskiej2020-05-071618
»» Uchwała nr 166/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników w celu podpisania w imieniu Zarządu Głównego PTTK z reprezentacją związków zawodowych pracowników PTTK porozumienia w sprawie ustalenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy2020-04-271611
»» Zarządzenie nr 5/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192020-04-221610
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym "Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"2020-04-061607
»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa2020-03-151598
»» Zarządzenie nr 4/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTIK z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmian organizacji pracy Biura ZG PTTK związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-192020-03-121597
»» Zarządzenie nr 3/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad przedłużania legitymacji-identyfikatora przewodnika2020-03-111596
»» Uchwała nr 164/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK2020-02-241590
»» Zarządzenie nr 1/2020 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych w imieniu Zarządu Głównego PTTK z jednostkami terenowymi PTTK2020-02-241591
»» Uchwała nr 90/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie powołania Składu Jury IX Edycji Konkursu "Turystyczna Rodzinka"2020-02-221599
»» Uchwała nr 89/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa im. Krzysztofa R. Mazurskiego2020-02-221589
»» Uchwała nr 88/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK do wprowadzenia w formie zarządzenia wzorów umów zawieranych w imieniu ZG PTTK z jednostkami terenowymi PTTK2020-02-221588
»» Uchwała nr 87XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie powołania podzespołów ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji znakarz szlaków turystycznych2020-02-221587
»» Uchwała nr 86/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie powołania podzespołów ds. opisywania kwalifikacji rynkowej efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji przewodnik miejski i terenowy2020-02-221586
»» Uchwała nr 85/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących uregulowania zasad udziału wolontariuszy Członków Komisji, Rad, Zespołów ZG PTTK oraz wolontariuszy nie będących członkami Komisji, Rady, Zespołu ZG PTTK w pracach prowadzonych przez fachowe organy doradcze Zarządu Głównego PTTK2020-02-221585
»» Uchwała nr 84/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 lutego 2020 r. w sprawie określenia "Zasad współdziałania i współpracy między jednostkami centralnymi PTTK, o których mowa w art. 6 ust. 6 Statutu PTTK i ich pracownikami a komisjami, radami, zespołami ZG PTTK i samorządem przewodnickim"2020-02-221584
»» Uchwała nr 163/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 8 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działań w ramach realizacji hasła programowego PTTK na rok 20202020-02-081582
»» Uchwała nr 162/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2020-02-081581
»» Uchwała nr 161/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2020-02-081580
»» Uchwała nr 160/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK2020-02-081579
»» Uchwała nr 159/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK2020-02-081578
»» Uchwała nr 158/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK2020-02-081577
»» Uchwała Nr 157/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 lutego 2020 r. w sprawie zmian wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego polegających na aktualizacji danych w Dziale 12020-02-081576
»» Uchwała nr 156/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 8 lutego 2020 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kościerzynie2020-02-081575
»» Uchwała nr 155/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 8 lutego 2020 roku w sprawie sprawozdawczości finansowej oddziałów PTTK oraz jednostek regionalnych PTTK posiadających osobowość prawną2020-02-081574
»» Uchwała nr 83/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Krajoznawczej "Miłośnik Modernizmu"2020-02-071583
»» Uchwała Nr 14/XIX/2020 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2019 r. i 2020 r.2020-02-072075
»» Uchwała nr 151/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę"2020-01-171565
»» Uchwała nr 150/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK2020-01-171564
»» Uchwała nr 82/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 17 stycznia 2020 r. w sprawie rozwiązania Regionalnego Oddziału Przewodników PTTK w Gdańsku2020-01-171567
»» Uchwała nr 149/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego PTTK2020-01-081563
»» Uchwała Nr 6/XIX/2019 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 15 grudnia 2019 roku2019-12-152165
»» Uchwała nr 148/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK2019-12-141561
»» Zarządzenie nr 8/2019 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przesunięcia i zbycia aparatów telefonicznych do Zarządu Majątkiem PTTK2019-12-101557
»» Zarządzenie Nr 7/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie znowelizowanej deklaracji członka zwyczajnego PTTK oraz trybu postępowania z deklaracjami.2019-11-191549
»» Zarządzenie nr 6/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 3/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20202019-11-191548
»» Uchwała Nr 144/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK w dnia 16 listopada 2019 r. w sprawie trybu wprowadzania polityki ochrony danych osobowych w PTTK2019-11-161547
»» Uchwała nr 142/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę nr 97/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych oraz planu zadań inwestycyjnych służących ochronie przyrody na 2019 r.2019-11-161545
»» Uchwała nr 141/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 16 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20202019-11-161544
»» Uchwała nr 78/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania patronatów oraz udziału w komitetach honorowych2019-11-151543
»» Zarządzenie nr 5/2019 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Biura ZG PTTK oraz kierowników centralnych jednostek specjalistycznych i gospodarczych PTTK2019-11-151552
»» Zarządzenie nr 4/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 25 października 2019 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20192019-10-251539
»» Zarządzenie nr 3/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020 (tekst jednolity}2019-10-241556
»» Uchwała nr 140/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 października 2019 r. w sprawie hasła programowego na rok 20202019-10-191537
»» Uchwała nr 137/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 października 2019 r. w sprawie przystąpienia nowego udziałowca do Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.2019-10-191534
»» Uchwała nr 136/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2019 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Głównego PTTK2019-10-191533
»» Uchwała nr 77/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Naukowego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego2019-10-181529
»» Uchwała Nr 13/XIX/2019 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania PTTK w umowach oraz w sporach między PTTK a członkami ZG PTTK2019-10-182074
»» Uchwała Nr 12/XIX/2019 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie kompetencji i podziału zadań pomiędzy członków GKR PTTK2019-10-181541
»» Uchwała nr 135/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 190/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego w postaci tytułu i medalu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Nauczyciel Kraju Ojczystego" oraz zatwierdzenia jego regulaminu2019-09-301522
»» Uchwała nr 134/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej2019-09-301521
»» Uchwała nr 76/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 września 2019 r. w sprawie zmiany Oddziałów PTTK administrujących szlakami turystycznymi2019-09-281517
»» Uchwała Nr 5/XIX/2019 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 28 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminów Sądów Koleżeńskich PTTK2019-09-281562
»» Uchwała Nr 5/XIX/2019 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 28 września 2019 roku2019-09-282164
»» Zarządzenie nr 2/2019 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 1/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zasad przekazania budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11 Zarządowi Majątkiem PTTK2019-09-261516
»» Uchwała nr 133/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia spośród członków ZG PTTK osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2019-09-141520
»» Uchwała nr 132/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 września 2019 r. w sprawie podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK oraz powołaniu zespołów Zarządu Głównego PTTK w XIX kadencji2019-09-141519
»» Uchwała nr 131/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 września 2019 r. w sprawie zasad przygotowywania projektów uchwał Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2019-09-141518
»» Uchwała nr 75/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 124/XVIII/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK2019-09-131528
»» Uchwała nr 73/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Zakładowego PTTK przy Stoczni Szczecińskiej2019-08-131509
»» Uchwała Nr 71/XIX /2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zarządu komisarycznego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Augustowie2019-08-131507
»» Uchwała nr 70/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego periodyku PTTK "Ziemia"2019-08-131511
»» Uchwała nr 69/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego periodyku PTTK "Gościniec"2019-08-131510
»» Uchwała nr 130/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach działania Samorządu Przewodników Turystycznych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz uchylenia uchwały ZG PTTK nr 107/XIX/2019 z dnia 6 kwietnia 2019 r2019-07-061498
»» Uchwała nr 127/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie wyboru na funkcję Skarbnika Zarządu Głównego PTTK2019-07-061495
»» Uchwała nr 126/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie wyboru na funkcję Prezesa Zarządu Głównego PTTK2019-07-061494
»» Uchwała nr 125/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 lipca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego PTTK2019-07-061493
»» Zarządzenie nr 1/XIX/2019 Sekretarza Generalnego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wytwarzania i dystrybucji odznaki Pilota Wycieczek PTTK2019-06-261486
»» Uchwała nr 124/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK2019-06-151485
»» Uchwała nr 116/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 15 czerwca 2019 r. w sprawie dowodów potwierdzających datę opłacenie składki członkowskiej za 2019 r.2019-06-151477
»» Uchwała nr 63/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia odznaki Turystyczno-Krajoznawczej Szlakiem Bitwy nad Bzurą 1939 im. Tadeusza Kutrzeby2019-06-101476
»» Uchwała nr 62/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 59 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2019-06-101475
»» Uchwała nr 61/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składów Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu2019-06-101474
»» Uchwała nr 112/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego PTTK2019-05-311469
»» Uchwała nr 115/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę ZG PTTK nr 76/XIX/2018 z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz powołania Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu2019-05-251466
»» Uchwała nr 114/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK oraz zespołów ZG PTTK w XIX kadencji2019-05-251465
»» Uchwała nr 113/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie wyboru na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK2019-05-251470
»» Uchwała nr 58/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego zespołu likwidacyjnego Oddziału Puławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Puławach2019-05-241467
»» Uchwała Nr 4/XIX/2019 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 18 maja 2019 roku2019-05-182163
»» Uchwała nr 109/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zespołu Likwidacyjnego Puławskiego Oddziału PTTK do zawarcia umowy użyczenia obiektów znajdujących się w zbiorach Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach na rzecz Muzeum Czartoryskich w Puławach2019-04-291460
»» Uchwała nr 110/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 6 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu Głównego i członka Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2019-04-061461
»» Uchwała nr 108/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2019 w sprawie nadania, na wniosek Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK, stopnia Instruktora-Wykładowcy Górskiej Turystyki Jeździeckiej w stylu Western2019-04-061448
»» Uchwała nr 107/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 6 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Zasadach działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK2019-04-061447
»» Uchwała nr 54/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 6 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu ochrony danych osobowych w Biurze ZG PTTK oraz w jednostkach specjalistycznych i gospodarczych działających w ramach osobowości prawnej Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego".2019-04-061459
»» Uchwała nr 55/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej PTTK "Optymistek"2019-04-051456
»» Uchwała nr 104a/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 marca 2019 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej PTTK2019-03-031453
»» Uchwała Nr 104/XIX /2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 3 marca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 99/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 30 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Garwolinie2019-03-031435
»» Uchwała nr 103/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 2 marca 2019r. w sprawie Regulaminu Prezydium Zarządu Głównego PTTK2019-03-021434
»» Uchwała nr 102/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 2 marca 2019r. w sprawie Regulaminu Zarządu Głównego PTTK2019-03-021433
»» Uchwała nr 101/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 2 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Biura Zarządu Głównego PTTK wraz ze strukturą organizacyjną oraz zasadami nadzoru nad jednostkami specjalistycznymi i gospodarczymi korzystającymi z osobowości prawnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2019-03-021449
»» Uchwała nr 100b/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie wyboru na funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego2019-03-021452
»» Uchwała nr 100a/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie powołania Sekretarza Generalnego ZG PTTK2019-03-021451
»» Uchwała nr 100/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Głównego PTTK2019-03-021450
»» Uchwała nr 95/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 2 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dokumentacji Zasad Polityki Rachunkowości w jednostkach wchodzących w skład bilansu zbiorczego PTTK2019-03-021426
»» Uchwała nr 94/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z 2 marca 2019 roku w sprawie wyboru wzoru sprawozdania finansowego sporządzanego przez PTTK2019-03-021425
»» Uchwała Nr 48/XIX /2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie PTTK Oddziału Morskiego w Gdyni2019-03-011438
»» Uchwała nr 93/XIX/2019 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działań PTTK w roku 2019 w ramach Roku Młodych pod hasłem "Z PTTK wspólnym szlakiem"2019-02-271424
»» Uchwała nr 46/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 lutego 2019 roku w sprawie zmiany funkcji członka Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa mazowieckiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i miejskich po Warszawie2019-02-111436
»» Uchwała nr 45/XIX/2019 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce2019-01-181419
»» UCHWAŁA NR 91/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 8 grudnia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych PTTK w styczniu, lutym i marcu 2019 roku.2018-12-081410
»» Uchwała nr 43/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Programowej Centrum Turystyki Wodnej PTTK2018-12-071417
»» Uchwała nr 42/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika i szczegółowego zakresu rekomendacji na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.2018-12-071416
»» Uchwała nr 41/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej "Łeba" w Łebie2018-12-071412
»» Uchwała Nr 10/XIX/2018 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2018 r.2018-12-071414
»» Uchwała nr 40/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w redakcji czasopisma "Gościniec PTTK"2018-11-261409
»» Uchwała nr 39/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dn. 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w redakcji czasopisma "Ziemia"2018-11-261408
»» Uchwala nr 38/XIX/20 18 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania likwidatora Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Ziemi Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim2018-11-261407
»» Uchwała nr 90/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2018-11-231403
»» Uchwała nr 89/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2018-11-231402
»» Zarządzenie nr 7/2018 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 20.11.2018 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20182018-11-201397
»» Uchwała nr 88/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 18 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Historii i Tradycji Zarządu Głównego PTTK2018-11-181401
»» Uchwała nr 87/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 17 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Majątkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2018-11-171400
»» Uchwała nr 86 /XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 17 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego2018-11-171399
»» Uchwała Nr 9/XIX/2018 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania PTTK w sprawie z powództwa Romana Bargieła, toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pod sygn. VIII P 230/182018-11-131413
»» Uchwała nr 37/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dn. 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK2018-11-081406
»» Uchwała nr 36/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez zasiedzenie przez Pieniński Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Szczawnicy prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem schroniska "Pod Bereśnikiem", położonej w Szczawnicy przy ulicy Języki 22, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 533/2, o powierzchni 0,4216 ha, w obrębie 3. miasta Szczawnica, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1T/00037469/7.2018-11-081405
»» Uchwala nr 35/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 listopada 2018 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa łódzkiego dla kandydatów na pilotów wycieczek PTTK2018-11-081404
»» Uchwała nr 85/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 31 października 2018 r. w sprawie hasła programowego na rok 20192018-10-311398
»» Uchwała nr 81/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 13 października 2018 r. w sprawie odwołania Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2018-10-131393
»» Uchwała nr 34/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 października 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 9/XIX/2018 Prezydium Zarządu głównego PTTK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 58 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2018-10-041374
»» Uchwała nr 33/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 października 2018 roku w sprawie aktualizacji załączników do uchwały Prezydium ZG PTTK nr 6/XVII/2012 z 9 października 2012 roku w sprawie sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK2018-10-041373
»» Uchwała nr 32/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 października 2018 r.2018-10-041375
»» Zarządzenie nr 6/2018 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 27 września 2018 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 79/XIX/2018 z 8 września 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2019 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20192018-09-271371
»» Uchwała nr 80/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 września 2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 276/XVII/2011 ZG PTTK z dnia 26 listopada 2011 r. w sprawie rozwiązania Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Garnizonowym w Elblągu2018-09-081370
»» Uchwała nr 79/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 8.09 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2019 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20192018-09-081369
»» Uchwała nr 78/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 8 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2018-09-081368
»» Uchwała numer 3/XIX/2018 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 8 września 2018 roku w sprawie odmowy interpretacji art. 31 Statutu PTTK oraz Regulaminu Prezydium ZG PTTK i Regulaminu ZG PTTK2018-09-082162
»» Protokół nr 18/XIX/2018 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbytego w Warszawie, w dniu 7 września 2018 r.2018-09-071390
»» Uchwała Nr 8/XIX/2018 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Instrukcji przeprowadzania kontroli społecznej przez komisje rewizyjne PTTK2018-08-301385
»» Uchwała 7/XIX/2018 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnej jednostki regionalnej PTTK z osobowością prawną2018-08-301384
»» Uchwała Nr 6/XIX/2018 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wzorcowych regulaminów komisji rewizyjnych oddziałów i kół/klubów PTTK2018-08-301383
»» Uchwała Nr 5/XIX/2018 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK2018-08-301382
»» Protokół nr 17/XIX/2018 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbytego w Warszawie, w dniu 28 sierpnia 2018 r.2018-08-281389
»» Uchwała nr 77/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany regulaminu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK2018-07-301367
»» Uchwała nr 29/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uzupełnienia składów Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego2018-07-271372
»» Uchwała nr 28/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego .PTTK z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ZG PTTK do spraw dostępności2018-07-271504
»» Protokół nr 16/XIX/2018 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbytego w Warszawie, w dniu 27 lipca 2018 r.2018-07-271388
»» Uchwała nr 76/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 23 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz powołania Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu2018-06-231358
»» Uchwała nr 75/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 23 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Krajoznawczej na lata 2018-20212018-06-231357
»» Protokół nr 14/XIX/2018 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTTK odbytego w Warszawie, w dniu 22 czerwca 2018 r.2018-06-221387
»» Uchwała nr 4/XIX/2018 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 15.06.2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2017 r.2018-06-151386
»» Uchwała nr 70/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 29.05.2018 r. w sprawie realizacji wniosków z regionalnych konferencji oddziałów PTTK2018-05-291343
»» Uchwała nr 16/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 maja 2018 r. sprawie zmiany Regulaminu Kręgu Seniorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego2018-05-251331
»» Zarządzenie nr 4/2018 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 22 maja 2018 roku w sprawie sposobu rozliczenia prac znakarskich szlaków pieszych nizinnych w ramach umowy nr 2018.0002/0265/UDOT/DT z dnia 10.04.2018 roku zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki2018-05-221338
»» Uchwała nr 69/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 12 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2018-05-121342
»» Uchwała nr 68/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 12 maja 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Głównego PTTK2018-05-121341
»» Statut PTTK z 2018 r. - tekst jednolity, uwzględniający zmiany uchwalone 7 kwietnia 2018 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK - zatwierdzony przez KRS 4.02.2019 r.2018-04-071315
»» Uchwała nr 67/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dn. 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 34/XIX/2018 z 20 stycznia 2018 r. w sprawie porządku i regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK2018-04-061323
»» Uchwała nr 65 /XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dn. 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2018-04-061321
»» Uchwała nr 64/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dn. 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości składu Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK2018-04-061320
»» Uchwała nr 63/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dn. 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK2018-04-061319
»» Uchwała nr 62/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Akademickiej ZG PTTK2018-04-061318
»» Uchwała nr 61/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK2018-04-061317
»» Uchwała nr 12/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK "Poznaj miejscowości o ciekawych nazwach"2018-03-281314
»» Uchwała nr 11/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK "Na szlakach niepodległości"2018-03-281313
»» Uchwała nr 9/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 58 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2018-03-281311
»» Uchwała nr 60/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK2018-03-101293
»» Uchwała nr 59/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2018-03-101297
»» Uchwała nr 58/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2018-03-101296
»» Uchwała nr 57/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK2018-03-101295
»» Uchwała nr 56 /XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK2018-03-101294
»» Uchwała nr 55/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2018-03-101292
»» Uchwała nr 54/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK2018-03-101291
»» Uchwała nr 53/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK2018-03-101290
»» Uchwała nr 52/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK2018-03-101289
»» Zarządzenie nr 3/XIX/2018 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia jednolitego tekstu dokumentacji Zasad Polityki Rachunkowości w jednostkach wchodzących w skład bilansu zbiorczego PTTK2018-02-281337
»» Uchwała nr 45/XIX/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z 23 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 41/XIX/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z 14 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK2018-02-231278
»» Uchwała nr 44/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 10/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Wojewódzkich i Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK2018-02-161300
»» Uchwała nr 43/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 33/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dn. 20 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Podwodnego PTTK2018-01-201277
»» Uchwała nr 42/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 20 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 11/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK2018-01-201276
»» Uchwała nr 41/XIX/2018 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z 14 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK2018-01-201275
»» Uchwała nr 38/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 20 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Odznaczeń ZG PTTK2018-01-201272
»» Uchwała nr 37/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 20 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK2018-01-201271
»» Uchwała nr 36/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminach Zarządu Głównego PTTK i Prezydium Zarządu Głównego PTTK2018-01-201270
»» Uchwała nr 35/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 20 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach2018-01-201269
»» Uchwała Nr 34/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 20 stycznia 2018 r. w sprawie porządku i regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK2018-01-201268
»» Uchwała nr 33/XIX/2018Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Podwodnego PTTK - zmieniona została Uchwałą nr 43/XIX/20182018-01-201267
»» Uchwała nr 32/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Jeździeckiego PTTK2018-01-201266
»» Uchwała nr 31/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej PTTK2018-01-201265
»» Uchwała nr 3A /XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK2018-01-151305
»» Uchwała nr 3/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków złożonych w konkursie "Na projekt działalności programowej Oddziału PTTK"2018-01-151304
»» Uchwała nr 2A/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie działalności programowej Komisji i Rad ZG PTTK2018-01-081303
»» Uchwała nr 2/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Biura Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK2018-01-081327
»» Uchwała nr 30/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK2017-12-091255
»» Uchwała nr 29/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK2017-12-091257
»» Uchwała nr 28/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej ZG PTTK do spraw Młodzieży Szkolnej2017-12-091256
»» Uchwała nr 27/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ZG PTTK ds. Współpracy z Wojskiem Polskim2017-12-091254
»» Uchwała nr 26/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Środowiskowej ZG PTTK2017-12-091253
»» Uchwała nr 25/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK2017-12-091252
»» Uchwała nr 24 /XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2017-12-091251
»» Uchwała nr 23/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK2017-12-091250
»» Uchwała nr 22/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 grudnia 2017 r. w sprawie hasła programowego na rok 20182017-12-091249
»» Uchwała nr 21/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. w sprawie podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK oraz zespołów ZG PTTK w XIX kadencji2017-12-091248
»» Uchwała nr 16/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK2017-12-071242
»» Uchwała nr 15/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wojewódzkich i Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK2017-12-071243
»» Uchwała nr 14 /XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego PTTK2017-11-281239
»» Uchwała nr 13/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Narciarskiej PTTK2017-11-281238
»» Uchwała nr 12/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK2017-11-281237
»» Uchwała nr 11/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wyborczego Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK2017-11-201236
»» Uchwała nr 10/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 20 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wojewódzkich i Krajowej Konferencji Przewodników Turystycznych PTTK2017-11-201235
»» Uchwała Nr 3/XIX/2017 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2017 r.2017-11-101260
»» Uchwała Nr 2/XIX/2017 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania PTTK w umowach oraz w sporach między PTTK a członkami ZG PTTK2017-11-101259
»» Uchwała Nr 1/XIX/2017 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie kompetencji i podziału zadań pomiędzy członków GKR PTTK2017-11-101258
»» Zarządzenie nr 2/2017 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 7 listopada 2017 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20172017-11-071241
»» Zarządzenie nr 1/2017 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 7 listopada 2017 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20182017-11-071240
»» Uchwała nr 6 /XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 3 listopada 2017 r. W sprawie zapewnienia środków na realizację projektu pt. "Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny" dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-20202017-11-031231
»» Uchwała nr 5/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Opieki nad Zabytkami PTTK2017-10-271230
»» Uchwała nr 4/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Konferencji Przodowników Imprez na Orientację PTTK2017-10-271229
»» Uchwała nr 3/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 27 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK2017-10-271228
»» Uchwała nr 9/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 r. w sprawie powołania komisji, rad i zespołów w XIX kadencji2017-10-211234
»» Uchwała nr 8/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 r. w sprawie uzupełnienia zespołu do opracowania zmian Statutu PTTK2017-10-211233
»» Uchwała nr 7/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Podlaskiego Porozumienia Oddziałów PTTK2017-10-211232
»» Uchwała nr 2/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 r. w sprawie przekazania prawa własności części sieci kanalizacyjnej obsługującej schronisko PTTK "Pod Honem" w Cisnej2017-10-211227
»» Uchwała nr 1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20182017-10-211226
 kadencja 18  
»» Uchwała nr 278/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 2 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody PTTK2017-09-021213
»» Uchwała nr 277/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 2.09.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Fotografii Krajoznawczej PTTK2017-09-021212
»» Uchwała nr 276/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 2 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK2017-09-021211
»» Uchwała nr 275/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 2 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej PTTK2017-09-021210
»» Uchwała nr 274/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK2017-09-021209
»» Uchwała nr 273/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK2017-09-021208
»» Uchwała nr 137/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 lipca 2017 roku w sprawie poszerzenia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa mazowieckiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i miejskich po Warszawie2017-07-111200
»» Uchwała nr 16/XVII/2017 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 8.07.2017 r. w sprawie wniosków GKR do XIX Walnego Zjazdu PTTK wynikających ze sprawozdania z działalności GKR w XVIII kadencji 2013 - 20172017-07-081205
»» Uchwała nr 267 /XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2017-06-301202
»» Uchwała nr 266/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przedstawienia XIX Walnemu Zjazdowi PTTK wniosków o nadanie Godności Członka Honorowego PTTK2017-06-301189
»» Uchwała nr 265 /XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 30 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Tryton w Nysie2017-06-301197
»» Uchwała nr 264 /XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2017-06-301196
»» Uchwała nr 135/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Józefa Madei schronisku PTTK Orlica w Szczawnicy2017-06-301216
»» Uchwała nr 132/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 16 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Gdańskiego Oddziału PTTK do powołania zespołu egzaminującego do przeprowadzenia egzaminów na przewodników2017-05-161186
»» Uchwała nr 131/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu rekomendacji na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.2017-05-161185
»» Uchwała nr 130/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 16 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu rekomendacji na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mazury PTTK sp. z o.o.2017-05-161184
»» Uchwała nr 261/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 29 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2017-04-291195
»» Uchwała nr 258 /XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 29 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad XIX Walnego Zjazdu PTTK2017-04-291179
»» Uchwała nr 129/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 kwietnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i miejskich po Toruniu2017-04-111169
»» Uchwała Nr 256/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 10.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 251/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2017 r. w sprawie terminarza i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTTK2017-03-101160
»» Uchwała nr 255/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie nowelizacji załącznika nr 8 do uchwały nr 254/ XVIII/2017 ZG PTTK z 28.01.2017 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK2017-03-101159
»» Uchwała nr 127/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 6 marca 2017 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa2017-03-061172
»» Uchwała nr 124/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 6 marca 2017 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK2017-03-061183
»» Uchwała nr 123/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 57 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2017-03-061166
»» Uchwała nr 122/XVIII/2017 Prezydium ZG PTTK z 6 marca 2017 r. w sprawie przyznania mandatów delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Opolskiego Oddziałowi PTTK w Opolu2017-03-061165
»» Uchwała nr 121/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 6 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia Jubileuszowej Odznaki Turystycznej "65 lat OTP"2017-03-061199
»» Uchwała nr 120/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 6 marca 2017 r. w sprawie nowelizacji Regulaminu Odznak Turystyki Pieszej2017-03-061224
»» Uchwała nr 254/XVIII/ 2017 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2017r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK2017-01-281152
»» Uchwała nr 251/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2017 r. w sprawie terminarza i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTTK2017-01-281145
»» Uchwała nr 246/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych2017-01-281154
»» Uchwała nr 117/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 10 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instruktora Przewodnictwa PTTK2017-01-101156
»» Uchwała nr 116/XVIII/2017 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK "Śladami traktora polskiego"2017-01-101162
»» Uchwała ZG PTTK nr 244/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i ochrony dokumentacji finansowo księgowej w Biurze Zarządu Głównego PTTK oraz w jednostkach gospodarczych i specjalistycznych PTTK działających w ramach osobowości prawnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 190/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji Zasad Polityki Rachunkowości w jednostkach wchodzących w skład bilansu zbiorczego PTTK2016-12-301134
»» Uchwała nr 243/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Harcerskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Mińsku Mazowieckim2016-12-101129
»» Uchwała nr 242/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia Oddziału Wojskowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia generała broni Włodzimierza Potasińskiego przy Klubie Wojsk Specjalnych w Krakowie2016-12-101128
»» Uchwała nr 239/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie2016-12-101122
»» Uchwała nr 238/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu działań PTTK w roku 2017 pod hasłem "Wisła łączy"2016-12-101127
»» Uchwała nr 237/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego2016-12-101126
»» Uchwała nr 236/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK2016-12-101125
»» Uchwała nr 115/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2016 r. w sprawie zasad dystrybucji książeczek odznak turystycznych i krajoznawczych oraz odznak turystycznych i krajoznawczych o zasięgu ogólnopolskim ustanowionych przez PTTK2016-12-091142
»» Zarządzenie nr 5/XVIII/2016 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia w biurze ZG PTTK i jednostkach PTTK działających w ramach osobowości prawnej PTTK przestrzegania przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej2016-12-081133
»» Uchwała nr 113/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego Szlak im. Jerzego Szafkowskiego2016-11-291140
»» Uchwała nr 112/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 29 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "Szlak Warty 783,0 km"2016-11-291139
»» Uchwała nr 111/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rozwiązania Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Ełku2016-11-291138
»» Zarządzenie nr 4/2016 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 15 listopada 2016 roku w sprawie zwrotu znaczków członkowskich PTTK za rok 20162016-11-151114
»» Uchwała nr 232/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej im. Aleksandra Janowskiego Za zasługi dla krajoznawstwa2016-11-141117
»» Uchwała nr 231/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 października 2016 r. w sprawie hasła programowego na rok 20172016-10-221112
»» Uchwała nr 230/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 października 2016 r. w sprawie przystąpienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do Międzynarodowej Federacji Turystyki Konnej (FITE)2016-10-221111
»» Uchwała nr 227 /XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 22 października 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 7 do Uchwały nr 175/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK2016-10-221104
»» Uchwała nr 108/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 października 2016 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Gdańsku, Gdyni i Sopocie2016-10-111135
»» Uchwała nr 106/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 20 września 2016 roku w sprawie aktualizacji załączników do uchwały Prezydium ZG PTTK nr 6/XVII/2012 z 9 października 2012 roku w sprawie sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK2016-09-201090
»» Uchwała nr 105/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Ambasador Polskich Szlaków Wodnych.2016-09-201098
»» Uchwała nr 103/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej Miłośnik OWRP2016-09-201097
»» Uchwała nr 102/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 20 września2016 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego Szlak Warowni Jurajskich im. Andrzeja Stróżeckiego2016-09-201096
»» Uchwała nr 101/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 20 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego Szlak im. Rodu Sieprskich herbu Prawdzic2016-09-201095
»» Uchwała nr 222/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 września 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2017 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20172016-09-101088
»» Uchwała nr 221/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu zespołów przygotowujących XIX Walny Zjazd PTTK2016-09-101085
»» Uchwała nr 220/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 10 września 2016 r. w sprawie terminu, miejsca obrad oraz rozdzielnika mandatów delegatów XIX Walnego Zjazdu PTTK2016-09-101084
»» Uchwała nr 219/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 września 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Programowej Centrum Turystyki Wodnej PTTK2016-09-101083
»» Zarządzenie nr 2/2016 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 15 września 2016 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 212/XVIII/2016 z 10 września 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2017 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20172016-09-021086
»» Uchwała nr 99/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 5 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Odznak Turystyki Motorowej2016-07-051037
»» Uchwała nr 217/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie dokooptowania członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego2016-06-251091
»» Uchwała nr 215/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Krajowym Samorządzie Przewodników Turystycznych PTTK2016-06-251034
»» Uchwała nr 214/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2016-06-251033
»» Uchwała nr 213 /XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK2016-06-251032
»» Uchwała nr 212/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej2016-06-251031
»» Uchwała nr 211/XVIII/2016 r. Zarządu Głównego PTTK z 25 czerwca 2016 r. w sprawie kryteriów jakie winny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XIX Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK2016-06-251030
»» Uchwała nr 98/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 20152016-06-081027
»» Uchwała nr 97/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Dziecięcej Bazowej Odznaki Turystycznej PTTK oraz zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Bazowej Odznaki Turystycznej PTTK2016-06-081039
»» Uchwała nr 96/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 maja 2016r. w sprawie rozwiązania Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Przysusze2016-05-181026
»» Uchwała nr 94/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 18 maja 2016 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa łódzkiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa łódzkiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Łodzi2016-05-181024
»» Uchwała nr 208/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 23 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania zmian Statutu PTTK2016-04-231017
»» Uchwała nr 207/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Kapituły Odznaczeń ZG PTTK2016-04-231012
»» Uchwała nr 206/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK2016-04-231011
»» Uchwała nr 205 /XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Akademickiej ZG PTTK2016-04-231010
»» Uchwała nr 92/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej "Szlak Pętli Żuławskiej 200,0 km" zatwierdzonym uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 31/XVII/2013 z 11 czerwca 2013 r.2016-04-121022
»» Uchwała nr 91/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Internetowego Konkursu w Roku Krajoznawstwa Polskiego2016-04-121015
»» Uchwała nr 198/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30.03. 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2016-03-30986
»» Uchwała nr 88/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wykreślenie Schroniska PTTK na Równicy z "Wykazu schronisk turystycznych PTTK"2016-03-221003
»» Uchwała nr 86/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 marca 2016 roku w sprawie poszerzenia składu Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa mazowieckiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i miejskich po Warszawie2016-03-221001
»» Uchwała nr 85/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Motorowej Odznaki Turystycznej PTTK w stopniu popularnym oraz zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Odznak Turystyki Motorowej PTTK2016-03-221000
»» Uchwała nr 83/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 2 marca 2016 r. w sprawie delegatów na V Walne Zgromadzenie Delegatów Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich2016-03-02998
»» Uchwała nr 82/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 56 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2016-03-02997
»» Uchwała nr 81/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 2 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego "Szlak Cerkiewny"2016-03-02996
»» Zarządzenie nr 1 /2016 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 1 marca 2016 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 175/XVIII/2015 z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK2016-03-011038
»» Uchwała Nr 8/XVIII/2015 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 28 lutego 2015 roku w sprawie zgodności punktu 2 uchwały Nr 5/XVIII/2014 z dnia 20 maja 2014 r. Zarządu Od-działu PTTK w Olkuszu im. Aleksandra Janowskiego ze Statutem Oddziału oraz zgodności tegoż Statutu w przedmiocie liczby członków Zarządu Oddziału ze Statutem PTTK2016-02-281101
»» Uchwała nr 196/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego PTTK2016-02-25982
»» Uchwała nr 195/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Akademickiej ZG PTTK2016-02-25981
»» Uchwała nr 78/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 2 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych do Konkursu na Projekt Działalności Programowej Oddziału PTTK2016-02-02976
»» Uchwała nr 77/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 2 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa2016-02-02975
»» Uchwała nr 76/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa zachodniopomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2016-01-12974
»» Uchwała nr 75/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa opolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2016-01-12973
»» Uchwała nr 74/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej "Główny Szlak Świętokrzyski PTTK"2016-01-12972
»» Uchwała nr 73/XVIII/2016 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynku stanowiącego własność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału "BESKID" w Nowym Sączu2016-01-12971
»» Uchwała nr 188/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 12 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK na lata 2016-20172015-12-12970
»» Uchwała nr 187/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK2015-12-12969
»» Uchwała nr 186/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 12 grudnia 2015 r. w sprawie wystąpienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody Naturfreunde Internationale (NFI)2015-12-12968
»» Uchwała nr 184/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 12 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2015-12-12966
»» U c h w a ł a nr 183/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 88/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14.06.2014 r. i Uchwały nr 148/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25.04.2015 r.2015-12-12965
»» U c h w a ł a nr 182/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia służebności przesyłu ustanowionej na rzecz PTTK na nieruchomościach, będących własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Karkonoskiego Parku Narodowego.2015-12-12964
»» U c h w a ł a nr 181/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie nabycia przez spółkę własności nieruchomości gruntowej położonej przy schronisku PTTK na Równicy2015-12-12963
»» U c h w a ł a nr 180/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia służebności przesyłu ustanowionej na rzecz spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze na nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Karkonoskiego Parku Narodowego.2015-12-12962
»» Uchwała nr 179/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12.12.2015 r. W sprawie zawarcia umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację proekologicznego przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków przy Schronisku PTTK "Strzecha Akademicka" oraz ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania finansowego.2015-12-12961
»» Uchwała nr 178/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 168/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 września 2015 r. w sprawie rozwiązania Spółki Salon Turystyki Aktywnej PTTK "Wierchy" Sp. z o.o. w Krakowie.2015-12-12960
»» U c h w a ł a nr 177/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 12 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" sp. z o.o. w Nowym Sączu.2015-12-12959
»» U c h w a ł a nr 176 /XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 12 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" sp. z o.o. w Nowym Sączu.2015-12-12958
»» Uchwała nr 72/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie rozwiązania Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego " Ziemi Lwóweckiej" w Lwówku Śląskim2015-12-01957
»» Uchwała nr 71/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 1 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa dolnośląskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa dolnośląskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Wrocławiu2015-12-01956
»» Uchwała nr 70/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK "W góry" oraz zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK2015-12-01955
»» Uchwała nr 68/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2015 roku w sprawie zawieszenia uchwały Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w sprawie odwołania członka komisji2015-11-04954
»» Uchwała nr 67/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK "Szlakiem Protestantyzmu w Polsce".2015-11-04953
»» Uchwała nr 66/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej PTTK "100-lecia Powstania Wielkopolskiego".2015-11-04952
»» Uchwała nr 64/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanych regulaminów odznak turystyki jeździeckiej PTTK2015-11-04951
»» Uchwała nr 63/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanych regulaminów przodowników i instruktorów turystyki jeździeckiej PTTK2015-11-04950
»» Uchwała nr 175 /XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK2015-10-17948
»» Uchwała nr 174/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego "Centrum Edukacji Ekologicznej" w Strzelcach Opolskich2015-10-171072
»» Uchwała nr 173/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Współpracy z Wojskiem Polskim ZG PTTK2015-10-171045
»» Uchwała nr 172/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2015-10-171044
»» Uchwała nr 62/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 6 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego "Szlak im. Bartosza Paprockiego"2015-10-06939
»» Uchwała nr 61/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 6 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia nazwy szlaku pieszego "Piekielny Szlak"2015-10-06944
»» Uchwała nr 60/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 października 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz stanowiących odrębną nieruchomość budynków stanowiących własność Oddziału PTTK im. Jerzego Głowackiego w Starachowicach2015-10-06943
»» Uchwała nr 59/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 października 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko2015-10-06942
»» Uchwała nr 58/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 2 października 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Salon Turystyki Aktywnej PTTK "Wierchy" sp. z o.o. w Krakowie2015-10-02938
»» Uchwała nr 10/2015 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK w sprawie skutku prawnego udzielania absolutorium przez Walny Zjazd PTTK poszczególnym członkom ZG PTTK na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Statutu PTTK2015-09-261102
»» Uchwała Nr 9 /2015 Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zgodności ze Statutem PTTK, Statutem Oddziału Krakowskiego PTTK z dnia 14 stycznia 2015 roku oraz aktami państwowymi uchwały Nr 97/UZ/2015 Zarządu Oddziału Krakowskiego PTIK z dnia 25 marca 2015 roku oraz pisma-odpowiedzi Zarządu Oddziału Krakowskiego PTIK z dnia 26 maja 2015 roku, będącego odpowiedzią na wniesione przez Zarząd Koła Grodzkiego odwołania od w/w uchwały2015-09-251103
»» Uchwała nr 57/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 września 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńczyku gmina Wyszków2015-09-22941
»» Zarządzenie nr 1/2015 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 8 września 2015 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 166/XVIII/2015 z 5 września 2015 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20162015-09-08931
»» Uchwała nr 170/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 5 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK2015-09-05934
»» U c h w a ł a nr 168/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 września 2015 r. w sprawie rozwiązania Spółki Salon Turystyki Aktywnej PTTK "Wierchy" Sp. z o.o. w Krakowie2015-09-05933
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 166/XVIII/2015 z 5 września 2015 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20162015-09-05930
»» Uchwała nr 56/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 września 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wydzielonej części lokalu położonego w Wałbrzychu przy ul. Konopnickiej 192015-09-04940
»» Uchwała nr 54/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instruktora Turystyki Narciarskiej PTTK2015-07-08929
»» Uchwała nr 53/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Przodownika Turystyki Narciarskiej PTTK2015-07-08928
»» Uchwała nr 52/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Narciarskich Odznak Turystycznych PTTK2015-07-08927
»» Uchwała nr 164/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie zarządów spółek Mazury PTTK w Olsztynie i ZZGT PTTK w Szczecinie z niektórych obowiązków określonych w kodeksie spółek handlowych przewidzianych dla łączących się spółek2015-06-27914
»» Uchwała nr 163/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 44/XVIII/2014 z 25 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2015-06-27913
»» Uchwała nr 162/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie aktualizacji podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK oraz składu zespołów ZG PTTK w XVIII kadencji2015-06-27912
»» Uchwała nr 161/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Odznaczeń ZG PTTK2015-06-27911
»» Uchwała nr 160/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w składzie Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK2015-06-27910
»» Uchwała nr 159/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2015-06-27909
»» Uchwała nr 158/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie obchodów 110-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego2015-06-27908
»» U c h w a ł a nr 157/XVIII/15 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń w Domu Turysty PTTK Hotel Wyspiański w Krakowie2015-06-27907
»» U c h w a ł a nr 156/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 czerwca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dolnej stacji kolejki linowej-towarowej do schroniska PTTK na Przehybie2015-06-27906
»» Uchwała nr 155/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 2014.2015-06-271043
»» Uchwała nr 152/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 27 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwały ZG PTTK nr 25/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 r. (zmienionej uchwałą ZG PTTK nr 113/XVIII/2014 z 6 września 2014 r. oraz uchwałą ZG PTTK nr 119/XVIII/2013 z 14 grudnia 2014 r.) w sprawie gospodarki finansowej w 2014 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej i uchwalenia budżetu ZG PTTK2015-06-271046
»» Uchwała nr 50/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 9 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa wielkopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa wielkopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Poznaniu2015-06-20903
»» Uchwała nr 9/XVIII/2015 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 19.06.2015 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2014 r.2015-06-19922
»» Uchwała nr 51/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 9 czerwca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 20142015-06-09926
»» Uchwała nr 49/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 9 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej "Śladami błogosławionego Edmunda Bojanowskiego"2015-06-09904
»» Uchwała nr 48/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 55 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2015-05-26902
»» Uchwała nr 47/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 maja 2015r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Świnoujściu, przy ul. Monte Cassino 17/32015-05-12901
»» Uchwała nr 151/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25.04.2015 r. w sprawie rozwoju turystyki wodnej2015-04-25905
»» Uchwała nr 150/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 25 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwały o gospodarce finansowej PTTK w 2015 roku, w tym planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej i uchwalenia budżetu PTTK2015-04-25896
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 149/XVIII/2015 z 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie przedmiotu działalności wpisanego do KRS2015-04-25894
»» U c h w a ł a nr 148/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2015-04-25893
»» U c h w a ł a nr 147/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia służebności drogi koniecznej ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Maskulińskie2015-04-25892
»» U c h w a ł a nr 146/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 25 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze2015-04-25891
»» U c h w a ł a nr 145/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 25 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" sp. z o.o. w Nowym Sączu2015-04-25890
»» U c h w a ł a nr 144/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 25 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku2015-04-25889
»» Uchwała nr 46A/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Odznaki "Turysta Przyrodnik"2015-04-08900
»» Uchwała nr 46/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 36/XVIII/2015 z 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa lubelskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2015-03-24899
»» Uchwała nr 45/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia Odznaki "Cichociemni - Spadochroniarze Armii Krajowej"2015-03-10861
»» Uchwała nr 44/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Jubileuszowej "40 lat Odznaki Krajoznawczej PTTK"2015-03-10860
»» Uchwała nr 143/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK na lata 2015-20172015-02-21868
»» Uchwała nr 142/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Akademickiej ZG PTTK na lata 2015-20172015-02-21888
»» Uchwała nr 141/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Akademickiej ZG PTTK2015-02-21887
»» Uchwała nr 140/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK na lata 2015-20172015-02-21867
»» Uchwała nr 139/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2015-02-21866
»» Uchwała nr 138/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK na lata 2015-20172015-02-21865
»» Uchwała nr 137/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK2015-02-21864
»» Uchwała nr 136/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 roku w sprawie dokooptowania członka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego2015-02-21863
»» Uchwała nr 135/XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 21 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2015-02-21862
»» Uchwała nr 43/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych do Konkursu na Projekt Działalności Programowej Oddziału PTTK2015-02-10852
»» Uchwała nr 42/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 10 lutego 2015 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Świnoujściu, przy ul. Monte Cassino 17/32015-02-10851
»» U c h w a ł a nr 41/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników (Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek z udziałem kapitału PTTK2015-02-10850
»» U c h w a ł a nr 40/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenia spółek Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie i ZZGT PTTK sp. z o.o. w Szczecinie2015-01-21848
»» Uchwała nr 39/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 21 stycznia 2015 roku w sprawie ustanowienia Bazowej Odznaki Turystycznej PTTK2015-01-21895
»» Uchwała nr 38/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 21 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Żeglarskiej Odznaki Turystycznej2015-01-21847
»» Uchwała nr 37/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa małopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa małopolskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Krakowie2015-01-21846
»» Uchwała nr 36/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa lubelskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2015-01-21845
»» Uchwała nr 133/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Turku2014-12-13843
»» Uchwała nr 132/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Środowiskowej ZG PTTK na lata 2014 - 20172014-12-13842
»» Uchwała nr 131/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Środowiskowej ZG PTTK2014-12-13841
»» Uchwała nr 130 /XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK na lata 2014-20172014-12-13840
»» Uchwała nr 129/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2014-12-13839
»» Uchwała nr 128/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK na lata 2014 - 20172014-12-13838
»» Uchwała nr 127/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK 13 z grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2014-12-13837
»» Uchwała nr 126/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK na lata 2014-20182014-12-13836
»» Uchwała nr 125/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK2014-12-13835
»» Uchwała nr 124/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu na Projekt Działalności Programowej Oddziału PTTK2014-12-13833
»» Uchwała nr 123/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi2014-12-13920
»» Uchwała nr 122/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości PTTK w Sopocie2014-12-13919
»» Uchwała nr 121/XVIII/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie połączenia spółek "Mazury PTTK sp. z o.o." w Olsztynie i "Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK Sp. z o.o." w Szczecinie2014-12-13918
»» Uchwała nr 120/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych PTTK w styczniu i w lutym 2015 roku2014-12-13917
»» Uchwała nr 119/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę 25/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 roku oraz Uchwałę nr 113/XVIII/2014 z dnia 06 września 2014 r. w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2014 roku, w tym zatwierdzenie planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej i uchwalenia budżetu PTTK2014-12-13916
»» uchwała nr 117/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości PTTK w Kamieniu2014-12-13915
»» Uchwała Nr 8/XVIII/2014 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2014 r.2014-12-12921
»» Uchwała nr 116/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 5 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku do podjęcia uchwały2014-12-05858
»» Uchwała nr 115/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 28 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Władysława Jagiełły w Pionkach2014-11-28857
»» Uchwała nr 114/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 28 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2014-11-28856
»» Uchwała nr 35/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 18 listopada 2014 roku w sprawie aktualizacji Regulaminu konkursu "Nagroda Przyjaznego Brzegu"2014-11-18830
»» Uchwała 34/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku2014-11-18831
»» Uchwała nr 33A/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 7 listopada 2014 r. w sprawie Instrukcji znakowania szlaków turystycznych2014-11-07844
»» Uchwała nr 65/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2015 roku w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej "Flisak Wisłą"2014-11-04949
»» Uchwała nr 33/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2014 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK2014-11-04829
»» Uchwała nr 32/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2014 roku w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Odznaki PTTK "Tropiciel Przyrody"2014-11-04828
»» Uchwała nr 31/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Odznaki "Turysta Przyrodnik"2014-11-04827
»» Uchwała nr 30/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa śląskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa śląskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Katowicach oraz innych miastach konurbacji górnośląskiej: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze (łącznie)2014-11-04826
»» Uchwała nr 29/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa podkarpackiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2014-11-04825
»» Uchwała nr 28/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2014-11-04824
»» Uchwała nr 7/XVIII/2014 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 13.09.2014 r. w sprawie zgodności z obowiązującym prawem uchwalonej przez Zarząd Oddziału PTTK im. A. Janowskiego w Olkuszu uchwały nr 1/XVIII/2013 r. z dnia 15 maja 2013 r.2014-09-13817
»» Uchwała nr 6/XVIII/2014 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 13 września 2014 r. w sprawie zasad redagowania, trybu przygotowywania oraz uzgadniania projektów uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2014-09-13853
»» Uchwała Nr 5/XVIII/2014 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 13 września 2014 r. w sprawie: zmian w Regulaminach Sądów Koleżeńskich PTTK2014-09-13816
»» Zarządzenie nr 3/2014 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 9 września 2014 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 105/XVIII/2014 z 6 września 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2015 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20152014-09-09791
»» Uchwała nr 113/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę 25/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2014 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej i uchwalenia budżetu PTTK.2014-09-06811
»» Uchwała nr 112/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Kolarskiej na lata 2014-20172014-09-06805
»» Uchwała nr 111/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK2014-09-06804
»» Uchwała nr 110/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2014-09-06803
»» Uchwała nr 109/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK na lata 2014-20172014-09-06802
»» Uchwała nr 108/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2014-09-06801
»» Uchwała nr 107/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK na lata 2014 - 20172014-09-06800
»» Uchwała nr 106/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK2014-09-06799
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 105/XVIII/2014 z 6 września 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2015 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20152014-09-06790
»» U c h w a ł a nr 104/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci kanalizacyjnej obsługującej schroniska PTTK "Orlica" w Szczawnicy2014-09-06798
»» Uchwała nr 103/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 44/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2014-09-06797
»» Uchwała nr 102/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za 2013 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku w 2013 roku2014-09-06796
»» Uchwała nr 7/XVIII/2014 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 5.09.2014 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2013 r.2014-09-05819
»» U c h w a ł a nr 101/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 31 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa dysponowania nieruchomością PTTK w Ustrzykach Górnych2014-08-31795
»» Zarządzenie nr 2/2014 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 31 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów druków niezbędnych do realizacji uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 98/XVIII/2014 z 30 lipca 2014 r. w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych członków najwyższych i naczelnych władz PTTK oraz komisji, rad i zespołów ZG PTTK2014-07-31785
»» Uchwala nr 100/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany załącznika nr 7 do Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK zatwierdzonego Uchwałą nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r.2014-07-30789
»» Uchwała nr 99/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 30 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Garwolinie2014-07-30788
»» Uchwała nr 98/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 30 lipca 2014 r. w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych członków najwyższych i naczelnych władz PTTK oraz komisji, rad i zespołów ZG PTTK2014-07-30787
»» Uchwała nr 97/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 30 lipca 2014 r. w sprawie działalności gospodarczej realizowanej przez PTTK2014-07-30786
»» Uchwała nr 27/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa świętokrzyskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2014-07-22776
»» Uchwała nr 26/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa mazowieckiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych i miejskich po Warszawie2014-07-22775
»» Uchwała nr 25/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa podlaskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych2014-07-22774
»» Uchwała nr 24/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 22 lipca 2014 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK terenowych oraz Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej województwa kujawsko - pomorskiego dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich po Toruniu2014-07-22773
»» Uchwała nr 96/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 r. dotycząca realizacji uchwały ZG PTTK nr 336/XVII/2012 w sprawie szkolenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym2014-06-14784
»» Uchwała nr 95/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 VI 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK2014-06-14783
»» Uchwała nr 94/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK na lata 2014-20172014-06-14782
»» Uchwała nr 93/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK2014-06-14781
»» Uchwała nr 92/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Krajoznawczej na lata 2014-20172014-06-14780
»» Uchwała nr 91/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2014-06-14779
»» U c h w a ł a nr 90 /XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 2013.2014-06-14778
»» Uchwała nr 89/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwały ZG PTTK nr 371/XVII/2013 z 26 stycznia 2013 r. (zmienionej uchwałą nr 20/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 r.) w sprawie gospodarki finansowej w 2013 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2014-06-14777
»» Uchwała nr 6/XVIII/2014 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 13.06. 2014 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2013 r.2014-06-13818
»» Uchwała nr 21/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce2014-05-13772
»» Uchwała nr 20/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej "Śladami błogosławionego Edmunda Bojanowskiego"2014-05-13771
»» Uchwała nr 19/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczej "Miejsca kultu Jana Pawła II"2014-05-13770
»» Uchwała nr 69/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 26 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK na lata 2014-20172014-04-26760
»» Uchwała nr 68/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 26 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2014-04-26759
»» Uchwała nr 66/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Akademickiej ZG PTTK2014-04-15751
»» Uchwała nr 65/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK2014-04-15750
»» Uchwała nr 64/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK2014-04-15749
»» Uchwała nr 63/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2014-04-15748
»» Uchwała 17/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12.02.2014r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zgromadzenia Wspólników (Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek z udziałem kapitału PTTK2014-04-08754
»» Uchwała nr 62/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2014-03-26746
»» Uchwała nr 61/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2014-03-26745
»» Uchwała nr 60/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2014-03-26744
»» Uchwała nr 59/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK2014-03-12743
»» Zarządzenie nr 1/2014 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 10 marca 2014 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK2014-03-10741
»» Uchwała nr 58/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 5 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK2014-03-05735
»» Uchwała nr 57/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 5 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK2014-03-05734
»» Uchwała nr 56/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 5 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2014-03-05733
»» Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK2014-02-27732
»» Uchwała Nr 5/XVIII/2014 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Instrukcji przeprowadzania kontroli społecznej przez komisje rewizyjne PTTK2014-02-14740
»» Uchwała nr 15/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 lutego 2014 r. w sprawie zmian w przepisach przejściowych i załączniku do Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK2014-02-12730
»» Uchwała nr 14/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A.2014-02-12729
»» Uchwała nr 13/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników (Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek z udziałem kapitału PTTK2014-02-12728
»» Uchwała Nr 4/XVIII/2014 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie z wniosku Oddziału Stołecznego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Warszawie z dnia 13 lutego 2014 r. o interpretację uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału Nr 1/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku i o zajęcie stanowiska w przedmiocie jej ważności2014-02-06815
»» Uchwała nr 3/XVIII/2014 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 1 lutego 2014 r. (interpretacyjna)2014-02-01814
»» Uchwała nr 2/XVIII/2014 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 1 lutego 2014 r. (interpretacyjna)2014-02-01813
»» Uchwała nr 54/XVII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Głównego PTTK2014-01-25731
»» Uchwała nr 53/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK2014-01-25725
»» Uchwała nr 52/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK2014-01-25724
»» Uchwała nr 51/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i Regulaminu Krajowej Konferencji Środowiska Akademickiego PTTK2014-01-25723
»» Uchwała nr 50/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie podziału funkcji w Radzie do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK2014-01-25722
»» Uchwała nr 49/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 roku w sprawie podziału funkcji w Radzie Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK2014-01-25721
»» Uchwała nr 48/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2014-01-25720
»» Uchwała nr 47/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Wojskiem Polskim ZG PTTK2014-01-25719
»» Uchwała nr 46/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2014-01-25718
»» Uchwała nr 45/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK2014-01-25717
»» Uchwała nr 44/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 25 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2014-01-25716
»» Uchwała nr 12/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o finansowanie działalności programowej Komisji i Rad ZG PTTK2014-01-14727
»» Uchwała nr 11/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków zgłoszonych do konkursu "O dotację na imprezę programową oddziału PTTK"2014-01-14710
»» Uchwała nr 10/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Walne Zgromadzenie Wspólników STA "Wierchy" sp. z o.o.2014-01-14709
»» Uchwała nr 42/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Podwodnego PTTK2013-12-30714
»» Uchwała nr 41/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Prezesów Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego2013-12-14693
»» Uchwała nr 40/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania przez PTTK potwierdzeń uprawnień przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego2013-12-14692
»» Uchwała nr 39/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Jeździeckiego PTTK2013-12-14691
»» Uchwała nr 38/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Górskiej PTTK2013-12-14690
»» Uchwała nr 37/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK2013-12-14689
»» Uchwała nr 36/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Opieki nad Zabytkami PTTK2013-12-14688
»» Uchwała nr 35/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Ochrony Przyrody PTTK2013-12-14687
»» Uchwała nr 34/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Żeglarskiej PTTK2013-12-14686
»» Uchwała nr 33/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK2013-12-14685
»» Uchwała nr 32/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK2013-12-14684
»» Uchwała nr 31/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Kapituły Odznaczeń ZG PTTK2013-12-14683
»» Uchwała nr 30/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw Młodzieży Szkolnej ZG PTTK2013-12-14682
»» Uchwała nr 29/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK2013-12-14678
»» Uchwała nr 28/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Środowiskowej ZG PTTK2013-12-14681
»» Uchwała nr 27/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK2013-12-14680
»» Uchwała nr 26/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK2013-12-14679
»» Uchwała nr 25/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2014 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności i uchwalenia budżetu PTTK2013-12-14677
»» Uchwała nr 24/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie podziału zadań wśród członków Zarządu Głównego PTTK oraz zespołów ZG PTTK w XVIII kadencji2013-12-14676
»» Uchwała nr 23/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działań organizacyjnych w ramach realizacji hasła programowego na rok 2014 "Turystyka łączy pokolenia"2013-12-14675
»» Uchwała nr 22/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK w XVIII kadencji2013-12-14694
»» Uchwała nr 21/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozdzielnika mandatów na Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Motorowej PTTK2013-12-14674
»» Uchwała nr 20/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 371/XVII/2013 z 26 stycznia 2013 r. w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2013 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2013-12-14673
»» Uchwała nr 18/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie zawarcia umowy dotacji przyznanej ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącej realizacji projektu pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury OTW PTTK Kamień na potrzeby funkcjonowania mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów - PTTK Kamień".2013-12-14671
»» Uchwała nr 9/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na XLIV Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej "Łeba"2013-12-13704
»» Uchwała nr 8/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK2013-12-13703
»» Uchwała nr 1/XVIII/2013 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 8 grudnia 2013 r.2013-12-08812
»» Uchwała nr 6A/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 3 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A.2013-12-03701
»» Uchwała Prezydium ZG PTTK nr 6/XVIII/2013 z 3 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Kręgu Seniorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego2013-12-03700
»» Uchwała nr 5/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 3 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Regulaminu Odznaki Fotografii Krajoznawczej PTTK2013-12-03699
»» Uchwała nr 4/XVIII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK za 2013 r.2013-11-22739
»» Uchwała Nr 3/XVIII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnej jednostki regionalnej PTTK z osobowością prawną2013-11-22738
»» Uchwała Nr 2/XVIII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wzorcowych regulaminów komisji rewizyjnych oddziałów i kół/klubów PTTK2013-11-22737
»» Uchwała Nr 1/XVIII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK2013-11-22736
»» Uchwała nr 17/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 8 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Narciarskiej PTTK2013-11-08670
»» Uchwała nr 4/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 5 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku2013-11-05698
»» Uchwała nr 3/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 5 listopada 2013 r. w sprawie zakończenia likwidacji Oddziału PTTK przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie2013-11-05697
»» Zarządzenie nr 1/2013 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 21 października 2013 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 16/XVIII/2013 z 19 października 2013 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2014 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20142013-10-21665
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 16/XVIII/2013 z 19 października 2013 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2014 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 20142013-10-19664
»» Uchwała nr 15/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 roku w sprawie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Łucznik" w Radomiu2013-10-19663
»» Uchwała nr 14/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisu dotyczącego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego polegającego na aktualizacji danych w Dziale 12013-10-19662
»» Uchwała nr 13/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na XI Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK (KKPT) oraz na Wojewódzkie (Regionalne) Konferencje Przewodników Turystycznych PTTK - komplet2013-10-19661
»» Uchwała nr 12/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie nowelizacji "Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK"stanowiących załącznik do Uchwały nr 132/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z 16 grudnia 2006 r.2013-10-19660
»» Uchwała nr 11/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Imprez na Orientację PTTK2013-10-19659
»» Uchwała nr 10/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Krajoznawców PTTK2013-10-19658
»» Uchwała nr 9/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK2013-10-19657
»» Uchwała nr 8/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej PTTK2013-10-19656
»» Uchwała nr 7/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK2013-10-19655
»» Uchwała nr 6/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2013-10-19654
»» Uchwała nr 5/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Programowej Centrum Turystyki Wodnej PTTK2013-10-19653
»» Uchwała nr 4/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie udzielenia stałych pełnomocnictw do nabywania i zbywania nieruchomości, praw majątkowych, roszczeń i wierzytelności oraz obciążania majątku Towarzystwa2013-10-19652
»» Uchwała nr 3/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 r. w sprawie powołania komisji, rad i zespołów w XVIII kadencji2013-10-19651
»» Uchwała nr 2/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 roku w sprawie zmian w Regulaminie Prezydium Zarządu Głównego PTTK2013-10-19650
»» Uchwała nr 1/XVIII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 października 2013 roku w sprawie powołania Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2013-10-19649
»» Uchwała nr 1/XVIII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 8 października 2013 roku w sprawie sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK2013-10-08667
 kadencja 17  
»» Uchwała nr 39/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 września 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. powołania Rady Programowej Centralnej Biblioteki PTTK2013-09-13643
»» Uchwała nr 38/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 września 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 35/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zawieszenia uchwał Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK podjętych na zebraniu w dniu 27 lipca 2013 r.2013-09-13642
»» Uchwała nr 37/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w załączniku do Regulaminu odznaki turystyczno-krajoznawczej PTTK "Szlakami Obrońców Granic"2013-09-13641
»» Uchwała nr 407/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 11 września 2013 roku w sprawie powołania Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Władysława Jagiełły w Pionkach2013-09-11639
»» Uchwała nr 406/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 24 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia hasła programowego na rok 20142013-08-24632
»» Uchwała nr 405/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 24 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w składzie Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK2013-08-24631
»» Uchwała nr 404/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 24 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK.2013-08-24630
»» Uchwała nr 403/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Konferencji Turystyki Kajakowej PTTK2013-08-24629
»» Uchwała nr 402/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 24 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów Zarządu Głównego PTTK oraz organizacji Krajowych Konferencji2013-08-24628
»» Uchwała nr 401/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 24 sierpnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK2013-08-24666
»» Uchwała nr 19/XVII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 1.08.2013 r. w sprawie wystąpienia do XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego PTTK, pełniącym funkcje w XVII kadencji 2009 - 2013.2013-08-012067
»» Uchwała nr 36/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 23 sierpnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Krajoznawczej PTTK "Śladami Koziołka Matołka"2013-07-27648
»» Uchwała nr 35/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zawieszenia uchwał Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK podjętych na zebraniu w dniu 27 lipca 2013 r.2013-07-27647
»» Uchwała nr 20/XVII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 1.08.2013 r. w sprawie wniosków GKR do XVIII Walnego Zjazdu PTTK wynikających ze sprawozdania z działalności GKR w XVII kadencji 2009 - 2013.2013-07-202068
»» Uchwała nr 34/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 17 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Spółki Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" na zaciągnięcie (wznowienie) kredytu z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości Spółki.2013-07-17636
»» Uchwała nr 33/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 17 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez Spółkę Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku2013-07-17635
»» Uchwała nr 399/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany treści załącznika nr 2 do uchwały ZG PTTK nr 377/XVII/2013 z 9 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad XVIII Walnego Zjazdu PTTK2013-07-15626
»» Uchwała nr 398/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 15 lipca 2013 r. w sprawie projektów uchwał programowych XVIII Walnego Zjazdu PTTK2013-07-15625
»» Uchwała nr 396/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 czerwca 2013 roku w sprawie przedstawienia XVIII Walnemu Zjazdowi PTTK wniosku o nadanie Godności Członka Honorowego PTTK2013-06-29623
»» Uchwała nr 395/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 29 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały ZG PTTK nr 351/XVII/2012 dotyczącej kryteriów jakie powinny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XVIII Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK2013-06-29622
»» U c h w a ł a nr 394/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 29 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o." w Sanoku2013-06-29621
»» Uchwała nr 393/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 29 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za rok 2012 i przeznaczenia wypracowanego zysku w 2012 roku2013-06-29620
»» Uchwała nr 392/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 29 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwały ZG PTTK nr 294/XVII/2012 z 28 stycznia 2012 r. , zmienionej uchwałą nr 366/XVII/2012 z 15 grudnia 2012 r. , w sprawie gospodarki finansowej w 2012 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2013-06-29619
»» Uchwała nr 17/XVII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 27.06. 2013 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2012 r.2013-06-272069
»» Uchwała nr 16 /XVII/2013 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 27.06.2013 r. w sprawie opinii i uwag o wykonaniu budżetu ZG PTTK za 2012 r.2013-06-272066
»» U c h w a ł a nr 32/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A.2013-06-11634
»» Uchwała nr 31/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystyczno- Krajoznawczej "Szlak Pętli Żuław - 200,0 km"2013-06-11604
»» Uchwała nr 30/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystyczno- Krajoznawczej "Szlak Pętli Toruńskiej - 497,0 km"2013-06-11603
»» Uchwała nr 29/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 11 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajoznawczych Odznak Kolekcjonerskich PTTK2013-06-11602
»» Uchwała nr 391/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 3 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały ZG PTTK nr 378/XVII/2013 z 9.03.2013 r. w dotyczącej nowelizacji załącznika do uchwały nr 376/XVII/2013 ZG PTTK z 26.01.2013r. w sprawie klucza i rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK2013-06-03618
»» Uchwała nr 390/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 3 czerwca 2013 roku w sprawie Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Pruszkowie2013-06-03617
»» Uchwała nr 389/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 25 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dyscypliny turystyki jeździeckiej TREC PTTK2013-05-25615
»» Uchwała nr 388/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 25 maja 2013 roku w sprawie wyborów delegatów na XVIII Walny Zjazd PTTK dokonanych przez Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Zachodniopomorskiego2013-05-25614
»» Uchwała nr 387/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 25 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Krakowie2013-05-25613
»» Uchwała nr 386/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 25 maja 2013 r. W sprawie zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację proekologicznego dwuletniego przedsięwzięcia pod nazwą "Zmniejszenie uciążliwości schroniska PTTK na Hali Szrenickiej dla środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego - Budynek B" oraz ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania finansowego2013-05-25612
»» Uchwała nr 28/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 15 maja 2013 roku w sprawie zawieszenia uchwały Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK w sprawie odwołania członka komisji2013-05-15601
»» Uchwała nr 27/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 15 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK2013-05-15600
»» Uchwała nr 26/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 15 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instruktora Krajoznawstwa PTTK.2013-05-15599
»» Uchwała nr 384/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 14 maja 2013 r. w sprawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisu dotyczącego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, polegającego na aktualizacji danych w Dziale 12013-04-19595
»» Uchwała nr 383/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 6 maja 2013 r. W sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w związ-ku z realizacją projektu pt. Rozwój produktu regionalnego turystyki aktywnej "Szlaki Ma-zowsza" - dzięki rozbudowie i promocji zintegrowanej sieci całorocznych szlaków turystycznych dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.2013-04-19594
»» Uchwała nr 382/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 kwietnia 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości Oddziału PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu2013-04-19596
»» Uchwała nr 381/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 19 kwietnia 2013 roku w sprawie obciążenia nieruchomości Oddziału PTTK w Inowrocławiu2013-04-19593
»» Uchwała nr 25/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na dyrektora Ogólnopolskiego Centrum Szkolenia Podwodnego KDP ZG PTTK2013-04-03611
»» Uchwała nr 24/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom2013-04-03610
»» U c h w a ł a nr 23/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A.2013-04-03609
»» Uchwała nr 380/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 9 marca 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK2013-03-09588
»» Uchwała nr 379/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 9 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Lubuskiego Porozumienia Oddziałów PTTK2013-03-09587
»» Uchwała nr 377/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 9 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu i porządku obrad XVIII Walnego Zjazdu PTTK2013-03-09585
»» Uchwała nr 22/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 9 marca 2013 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Kamieńczyku gmina Wyszków2013-03-09591
»» Uchwała nr 374/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. dotyczącej ustanowienia roku 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych2013-02-25569
»» Uchwała nr 21/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2013-02-13576
»» U c h w a ł a nr 20/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A2013-02-13575
»» U c h w a ł a nr 19/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników (Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek z udziałem kapitału PTTK2013-02-13574
»» U c h w a ł a nr 18/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 13 lutego 2013 r. w sprawie mandatów delegatów na regionalne konferencje oddziałów województwa zachodniopomorskiego i mazowieckiego2013-02-13573
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 378/XVII/2013 z dnia 9 marca 2013 r. w sprawie nowelizacji załącznika nr 7 Uchwały nr 376/ XVII/ 2013 ZG PTTK z 26.01.2013 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK2013-01-26586
»» Uchwała nr 376/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK2013-01-26571
»» Uchwała Nr 375/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 r. w sprawie terminarza i miejsca regionalnych konferencji oddziałów PTTK2013-01-26570
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 373/XVII/2013 z dnia 26 stycznia 2013 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowywania założeń realizacji Uchwały ZG PTTK nr 336/XVII/2012.2013-01-26568
»» Uchwała nr 372/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 roku w sprawie zmian Regulaminu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2013-01-26567
»» U c h w a ł a nr 17/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku.2013-01-26566
»» Uchwała nr 16/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 26 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków zgłoszonych do konkursu "O dotację na imprezę programową oddziału PTTK"2013-01-26565
»» Uchwała 15/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez spółkę Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze kredytu i ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2013-01-26564
»» Uchwała nr 14/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia programów szkolenia płetwonurków2013-01-16563
»» U c h w a ł a nr 13/XVII/2013 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 16 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Meritum Banku ICB S.A.2013-01-16572
»» Uchwała nr 370/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 15 grudnia 2012 roku w sprawie nazewnictwa oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2012-12-15561
»» Uchwała nr 369/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 15 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisu dot. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego polegającego na aktualizacji danych w Dziale 12012-12-15560
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 368/XVII/2012 z dnia 15 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany terminów realizacji zadań określonych w Uchwale Zarządu Głównego PTTK nr 336/XVII/2012 z dnia 26 maja 2012 roku w sprawie szkolenia w PTTK2012-12-15559
»» Uchwała nr 367/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 15 grudnia 2012 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych PTTK w styczniu i lutym 2013 roku2012-12-15558
»» Uchwała nr 12/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 14 grudnia 2012 roku w sprawie przedłużenia okresu zdobywania odznaki "60 lat Turystyki Kolarskiej w PTTK".2012-12-14550
»» U c h w a ł a nr 365/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie, stanowiącej własność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2012-12-10556
»» Uchwała nr 10/VII/2012 Głównego Sadu Koleżeńskiego PTTK z 9 grudnia 2012 r. (interpretacyjna) w sprawie: interpretacji par. 3 ust. 1 i par. 6 ust. 2 Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Uchwały 338/XVII.2012 Zarządu Głównego z dnia 30 czerwca 2012 r.2012-12-10549
»» U c h w a ł a nr 11/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 5 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku2012-12-05553
»» Uchwała nr 10/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie zawarcia umowy z podmiotem wybranym do badania łącznego sprawozdania finansowego PTTK za rok 2012.2012-12-05552
»» Uchwała nr 9/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 52 i 53 Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK "Palmiry"2012-12-05555
»» Uchwała nr 8/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 5 grudnia 2012 roku w sprawie Odznaki Krajoznawczej PTTK "Śladami Koziołka Matołka"2012-12-05551
»» Uchwała nr 7/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Instruktora Opieki nad Zabytkami PTTK i Ramowego programu szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na Instruktorów Opieki nad Zabytkami PTTK2012-12-05592
»» Uchwała nr 364/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 24 listopada 2012 r. w sprawie rozwiązaniu Zakładowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Żerań" - FSO im. Jerzego Bieleckiego w Warszaw2012-11-24547
»» U c h w a ł a nr 363/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z 24 listopada 2012 r. w sprawie zbycia udziałów w spółce Bydgoskie Biuro Turystyki Zagranicznej PTTK sp. z o.o. w Bydgoszczy2012-11-24546
»» Uchwała Nr 15/XVII/2012 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyboru podmiotu wykonującego badanie spra-wozdań finansowych PTTK za 2012 r.2012-11-232072
»» Uchwała nr 362/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 27 października 2012 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu działań podejmowanych przez PTTK w ramach Roku Przewodników Turystycznych w 2013 roku2012-10-27545
»» U c h w a ł a nr 361/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 27 października 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Salon Turystyki Aktywnej PTTK sp. z o.o. w Krakowie2012-10-27544
»» U c h w a ł a nr 360/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 27 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kozienicach na okres dłuższy niż 10 lat2012-10-27543
»» U c h w a ł a nr 359/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 października 2012 r. w sprawie zbycia części nieruchomości położonej w Szczyrku przy ul. Górskiej 72012-10-27542
»» Uchwała Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 6/XVII/2012 z 9 października 2012 roku w sprawie sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK2012-10-09527
»» U c h w a ł a nr 5/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 9 października 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku2012-10-09537
»» Uchwała Nr 14/XVII/2012 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych jednostek regionalnych PTTK z osobowością prawną2012-10-082065
»» Uchwała Nr 13/XVII/2012 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wzorcowych regulaminów komisji rewizyjnych oddziałów i kół/klubów PTTK2012-10-082064
»» Uchwała Nr 12/XVII/2012 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK2012-10-082063
»» Uchwała nr 11/XVII/2012 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 8 października 2012 r. w sprawie dokooptowania do składu Głównej Komisji Rewizyjnej.2012-10-082071
»» U c h w a ł a nr 358/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 września 2012 r. w sprawie ustalenia brzmienia nazwy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w językach obcych2012-09-29541
»» Uchwała nr 357/XVII/2012 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z 29 września 2012 r. w sprawie Konkursu "Nagroda Przyjaznego Brzegu"2012-09-29535
»» Uchwała nr 356/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012r. w sprawie realizacji projektu pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów - PTTK Kamień" w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.2012-09-29534
»» Uchwała nr 355/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012r. w sprawie zawarcia umowy dotacji przyznanej ze środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącej realizacji projektu pn. "Modernizacja istniejącej infrastruktury Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK Kamień na potrzeby mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów - PTTK Kamień".2012-09-29533
»» U c h w a ł a nr 354/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012r. w sprawie przyjęcia służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.2012-09-29532
»» U c h w a ł a nr 353/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie nabycia własności nieruchomości gruntowej położonej w Rabce-Słone, gmina Rabka Zdrój.2012-09-29531
»» Uchwała nr 352/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 roku w sprawie wzorcowego statutu oddziału2012-09-29525
»» Uchwała nr 351/XVII/2012 r. Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie kryteriów jakie winny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XVIII Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK2012-09-29521
»» Uchwała nr 350/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie "Systemu wyróżnień członków i jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"2012-09-29526
»» Uchwała nr 349/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 29 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia składu zespołów przygotowujących XVIII Walny Zjazd PTTK2012-09-29530
»» U c h w a ł a nr 348/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości PTTK w Zakopanem.2012-09-29536
»» Statut PTTK z 2012 r. - tekst jednolity, uwzględniający zmiany uchwalone 14 kwietnia 2012 r. przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK2012-09-13886
»» U c h w a ł a nr 4/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bydgoskie BTZ PTTK sp. z o.o. w Bydgoszczy2012-09-12523
»» Zarządzenie nr 2/2012 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 3 września 2012 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 345/XVII/2012 z 25 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2013 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20132012-09-03538
»» Uchwała nr 347/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012 r. ... Potwierdzić jako wiążące uchwały Prezydium ZG PTTK: 2/XVII/2012 z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Przemyślu, 3/XVII/2012 z 25 sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kołobrzegu.2012-08-25518
»» U c h w a ł a nr 346/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie kablowej linii energetycznej przez nieruchomość położoną w obrębie Jarzębik, gmina Muszyna, stanowiącą własność PTTK2012-08-25517
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 345/XVII/2012 z dnia 25 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2013 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20132012-08-25516
»» Uchwała nr 344/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej2012-08-25512
»» Uchwała nr 343/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za 2011 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku w 2011 roku2012-08-25515
»» Uchwała nr 3/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Kołobrzegu2012-08-25522
»» Uchwała nr 10/XVII/2012 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego PTTK za 2011 r.2012-08-062070
»» Uchwała nr 2/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia l sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Przemyślu2012-08-01489
»» Uchwała nr 342/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 30 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajmy Ojcowiznę"2012-06-30495
»» U c h w a ł a nr 341/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Iławie2012-06-30494
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 340/XVII/2012 z dnia 30 czerwca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do regulacji spraw własnościowych pomiędzy TPN a PTTK2012-06-30493
»» Uchwała nr 339/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 30 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwały nr 200/XVII/2011 z 26 lutego 2011 r. (zmienionej Uchwałą nr 284/XVII/2011 z 17 grudnia 2011 r.) w sprawie gospodarki finansowej w 2011 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2012-06-30492
»» Uchwała nr 338/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 30 czerwca 2012 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej2012-06-30510
»» U c h w a ł a nr 337/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminów Zarządu Głównego PTTK i Prezydium Zarządu Głównego PTTK2012-06-30491
»» Zarządzenie Nr 1/2012 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie archiwów terenowych i centralnych PTTK2012-06-15562
»» Uchwała nr 9/XVII/2021 Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK z dnia 14.06.2012r. w sprawie opinii i uwag o wykonanie budżetu ZG PTTK za 2011 rok2012-06-142073
»» Uchwała nr 1/XVII/2012 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z 12 czerwca 2012 roku w sprawie sprawozdania z wykonania Uchwały nr 284/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 17 grudnia 2011 r. w sprawie gospodarki finansowej w 2011 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2012-06-12488
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 336/XVII/2012 z dnia 26 maja 2012 roku w sprawie szkolenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym2012-05-26482
»» Uchwała nr 335/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 roku w sprawie rejestru oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2012-05-26481
»» Uchwała nr 334/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 roku w sprawie wykreślenia jachtu "Helius" z Polskiego Rejestru Statków2012-05-26480
»» U c h w a ł a nr 333/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia standardów budowy Centralnej Bazy Szlaków Turystycznych PTTK2012-05-26479
»» U c h w a ł a nr 332/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 2011.2012-05-26478
»» U c h w a ł a nr 331/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę "Karpaty" Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 10 lat.2012-05-26477
»» U c h w a ł a nr 330/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w celu realizacji uchwał Zarządu Głównego nr 320/XVII/2012 z 31 marca 2012 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Sobótce k/Wrocławia, nr 321/XVII/2012 z 31 marca 2012 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości położonej na górze Ślęża w Sobótce k/Wrocławia.2012-05-26476
»» Uchwała nr 329/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 roku w sprawie zmiany statusu członkowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Przyjaciół Przyrody Naturfreunde Internationale (NFI)2012-05-26475
»» Uchwała nr 328/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 26 maja 2012 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2012-05-26474
»» U c h w a ł a nr 327/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z 20 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze o środki w ramach RPO - Dolny Śląsk na realizację inwestycji w schronisku PTTK "Pod Łabskim Szczytem"2012-05-20511
»» Uchwała nr 326/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia tekstów jednolitych regulaminów odznak turystyki kolarskiej2012-04-28487
»» Uchwała nr 325/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia OGÓLNOPOLSKIEJ KOLARSKIEJ ODZNAKI PTTK "TRÓJSTYKI GRANIC POLSKI"2012-04-28486
»» Uchwała nr 324/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 kwietnia 2012 r. w sprawie archiwów PTTK2012-04-28485
»» Uchwała nr 323/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 kwietnia 2012 roku w sprawie obciążenia nieruchomości Oddziału PTTK w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 4.2012-04-28484
»» Uchwała nr 322/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 31 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Akademickiej ZG PTTK2012-03-31471
»» Uchwała nr 321/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 31 marca 2012 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości położonej na górze Ślęża w Sobótce k/Wrocławia2012-03-31470
»» Uchwała nr 320/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 31 marca 2012 r. w sprawie przeniesienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w Sobótce k/Wrocławia2012-03-31469
»» U c h w a ł a nr 319/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 31 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 302/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25.02.2012r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Zgromadzenia Wspólników (Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy) spółek z udziałem kapitału PTTK2012-03-31468
»» Uchwała nr 297/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Środowiskowej ZG PTTK2012-02-28446
»» Uchwała Nr 318/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie zwołania regionalnej konferencji oddziałów PTTK województwa wielkopolskiego2012-02-25466
»» Uchwała nr 317/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych ( tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą ZG PTTK nr 374/XVII/2013 z 26 stycznia 2013 r. )Uchwała nr 317/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Przewodników Turystycznych ( tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą ZG PTTK nr 374/XVII/2013 z 26 stycznia 2013 r. )2012-02-25465
»» Uchwała nr 316/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na dyrektora Ogólnopolskiego Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK2012-02-25464
»» Uchwała nr 315/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Turystyki Wodnej PTTK2012-02-25463
»» Uchwała nr 314/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK w Bielsku Białej.2012-02-25462
»» Uchwała nr 313/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjno-Wyborczego Krajowej Narady Aktywu Akademickiego PTTK2012-02-25461
»» Uchwała nr 312XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej Disney i PTTK2012-02-25460
»» Uchwała nr 311/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Odznaki PTTK Geocaching Polska2012-02-25459
»» Uchwała nr 310/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie nowelizacji regulaminu Odznaki PTTK "Turysta Senior"2012-02-25458
»» Uchwała nr 309/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Rybniku2012-02-25457
»» U c h w a ł a nr 308/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 luty 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości PTTK położonej w Nieborowie2012-02-25456
»» U c h w a ł a nr 307/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości PTTK położonej w Zawoi.2012-02-25455
»» U c h w a ł a nr 306/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie skreślenia z "Wykazu Schronisk Turystycznych PTTK" Domu Wycieczkowego PTTK "Hanka" w Zawoi.2012-02-25454
»» U c h w a ł a nr 305/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie nabycia własności nieruchomości gruntowej położonej w Spychowie, gmina Świętajno.2012-02-25453
»» U c h w a ł a nr 304/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Wydawnictwo PTTK "Kraj" sp. z o.o. w likwidacji2012-02-25452
»» U c h w a ł a nr 303/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników PTTK na Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Hotele Lubelskie PTTK sp. z o.o. w Lublinie i spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku.2012-02-25451
»» U c h w a ł a nr 302/XVII/12 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Walne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK.2012-02-25450
»» Uchwała nr 301/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 lutego 2012 roku w sprawie powołania Oddziału Żeglarskiego PTTK "Pasat" im. Komandora Jerzego Przepierskiego w Bydgoszczy2012-02-25449
»» Uchwała nr 300/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 r. w sprawie zwołania regionalnej konferencji oddziałów PTTK2012-01-28444
»» Uchwała nr 299/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania prawa do nieruchomości położonej w Limanowej2012-01-28443
»» Uchwała nr 298/XVII/ 2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków zgłoszonych do konkursu "O dotację na imprezę programową oddziału PTTK"2012-01-28442
»» Uchwała nr 296/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu "Gmina Przyjazna Rowerzystom"2012-01-28441
»» Uchwała nr 295/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Harmonogram działań podejmowanych przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w PTTK"2012-01-28440
»» Uchwała nr 294/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2012 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2012-01-28439
»» Uchwała nr 293/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pt. "Na szlaki Małopolski - po zdrowie, urodę i kondycję " dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20132012-01-28438
»» Uchwała nr 292/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 stycznia 2012 w sprawie: znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2012-01-28437
»» Uchwała nr 291/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 stycznia 2012 r. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dotyczącego umowy pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na realizację proekologicznego - zadania inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja budynku obiektu Domu Turysty PTTK Hotel Wyspiański"2012-01-28436
»» Uchwała nr 290/ XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 stycznia 2012 r. W sprawie umowy pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie zarejestrowanej pod numerem P-003-12-35-6 dotyczącej realizacji proekologicznego przedsięwzięcia - zadania inwestycyjnego pod nazwą "Termomodernizacja budynku obiektu Domu Turysty PTTK Hotel Wyspiański".2012-01-28435
»» Uchwała nr 289/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 17 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Jubileuszowej Odznaki "60 lat OTP"2011-12-17432
»» U c h w a ł a nr 288/XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK sp. z o.o. w Szczecinie2011-12-17431
»» U c h w a ł a nr 287/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Hotele Lubelskie PTTK sp. z o.o. w Lublinie2011-12-17430
»» Uchwała nr 286/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 17 grudnia 2011 roku w sprawie badania sprawozdań finansowych PTTK za 2011 rok2011-12-17429
»» UCHWAŁA NR 285/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 17 grudnia 2011 r. w sprawie wydatkowania środków PTTK w styczniu i lutym 2012 roku2011-12-17428
»» UCHWAŁA nr 284/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 17 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 200/XVII/2011 z 26 lutego 2011 r. w sprawie gospodarki finansowej w 2011 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2011-12-17427
»» Uchwała nr 283/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiej Kolarskiej Odznaki PTTK - Wiślana Trasa Rowerowa2011-12-17426
»» Uchwała nr 282/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK zatwierdzonym uchwałą ZG PTTK nr 36/XVI/2005 z 17 grudnia 2005 roku2011-12-17425
»» Uchwała nr 281/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 52 Centralnego Zlotu Młodzieży "Palmiry" 20122011-12-17424
»» Uchwała Nr 280/XVI/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 grudnia 2011 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu PTTK2011-12-17423
»» Uchwała nr 279/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 grudnia 2011 roku w sprawie nowelizacji Statutu Oddziału PTTK przy Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy2011-12-17422
»» Uchwała nr 278/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 17 grudnia 2011 roku w sprawie wystąpienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody Naturfreunde Internationale (NFI)2011-12-17421
»» Uchwała nr 277/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 roku w sprawie powołania Oddziału PTTK "Marymont" w Warszawie2011-11-26417
»» Uchwała nr 276 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie rozwiązania Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Garnizonowym w Elblągu2011-11-26416
»» Uchwała nr 275/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach, w których Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze jest wspólnikiem lub akcjonariuszem2011-11-26415
»» Uchwała nr 274/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Odznaczeń ZG PTTK2011-11-26414
»» Uchwała nr 273/XVII/ 2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o finansowanie działalności programowej Komisji i Rad ZG PTTK powołanego uchwałą nr 201 /XVII/ 2011 ZG PTTK z 26 lutego 2011 r.2011-11-26413
»» Uchwała nr 272/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. W sprawie umowy pożyczki Nr 101/P/OA/JG/2011 zawartej z WFOŚiGW we Wrocławiu dotyczącej realizacji proekologicznego dwuletniego przedsięwzięcia pod nazwą "Zmniejszenie uciążliwości schroniska PTTK na Hali Szrenickiej dla środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego"2011-11-26412
»» Uchwała nr 271/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 roku w sprawie wystąpienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej2011-11-26411
»» Uchwała Nr 270/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Turystyki Wodnej PTTK2011-11-26410
»» Uchwała Nr 269/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Centrum Turystyki Wodnej PTTK zatwierdzonym uchwałą ZG PTTK nr 232/XVII/2011 z 29 maja 20112011-11-26409
»» Uchwała nr 268/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze kredytu i ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania 2011-11-26408
»» Uchwała nr 267/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Głównego PTTK2011-11-26407
»» Uchwała nr 266/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 listopada 2011r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pod nazwą "Poprawa funkcjonalności schroniska "Kremenaros" w Ustrzykach Górnych, będącego ważnym elementem Głównego Szlaku Beskidzkiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.2011-11-26406
»» Uchwała nr 265/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Oddziału Przewodnickiego PTTK w Toruniu2011-11-26405
»» Uchwała nr 264/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 22 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie osobowym Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK2011-10-22404
»» Uchwała nr 263/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 22 października 2011 r. w sprawie nadania stopnia Instruktora-Wykładowcy Turystyki Jeździeckiej PTTK2011-10-22403
»» Uchwała nr 262/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 22 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu "Turystyczna Rodzinka"2011-10-22387
»» Uchwała nr 261/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 22 października 2011 w sprawie powołania Zespołu ds. zbycia nieruchomości PTTK w Sopocie lub zbycia należności z tytułu ich dzierżawy.2011-10-22402
»» Uchwała nr 260/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 22 października 2011 roku w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego PTTK za 2010 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku2011-10-22401
»» Uchwała Nr 6/XVII/2011 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 14 października 2011 r. (interpretacyjna)2011-10-14397
»» Zarządzenie Nr 4/2011 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 3 października 2011 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 251/XVII/2011 z 23 września 2011 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2012 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20122011-10-03386
»» Uchwała nr 259/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 24 września 2011 r. w sprawie: udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa do złożenia deklaracji potwierdzenia wniosku "Poprawa funkcjonalności schroniska Kremanaros w Ustrzykach Górnych, będącego ważnym elementem Głównego Szlaku Beskidzkiego"2011-09-23396
»» Uchwała nr 258/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 24 września 2011 r. w sprawie połączenia spółek PTTK "Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK" - sp. z o.o. w Sanoku i "Hotele Lubelskie PTTK" - sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.2011-09-23395
»» Uchwała nr 257/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 24 września 2011 r. w sprawie określenia zasad przygotowania uchwały ZG PTTK dotyczącej gospodarki finansowej PTTK, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności go-spodarczej, uchwalania budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyj-no-remontowych.2011-09-23394
»» Uchwała nr 256 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 24 września 2011r. w sprawie tworzenia Centralnej Bazy Szlaków Turystycznych PTTK2011-09-23393
»» Uchwała nr 255/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 23 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego2011-09-23392
»» Uchwała nr 254/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 23 września 2011 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK "Podbeskidzie" w Bielsku-Białej.2011-09-23391
»» Uchwała nr 253/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 23 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajmy Ojcowiznę"2011-09-23390
»» Uchwała nr 252/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji uchwały Zarządu Głównego PTTK w sprawie budżetu Zarządu Głównego PTTK za 2010 rok.2011-09-23389
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 251/XVII/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2012 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20122011-09-23378
»» U c h w a ł a nr 250/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu położonego przy schronisku PTTK na Magurce na rzecz Warszawskiej Prowincji Redemptorystów "Radio Maryja".2011-08-27384
»» Uchwała 249 / XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 27 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody/upoważnienia Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK do przedłużenia umowy najmu z restauracją "Soplicowo" w Łodzi (Seven sp.z o.o.) do 2026 roku.2011-08-27383
»» Uchwała nr 248/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 27 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania prawa do nieruchomości położonej w Lubaczowie2011-08-27382
»» Uchwała nr 247/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 27 sierpnia 2011 roku w sprawie Oddziału Przewodnickiego PTTK w Toruniu2011-08-27381
»» Uchwała nr 246/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu i medalu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Nauczyciel Kraju Ojczystego" w roku 20112011-08-27380
»» U c h w a ł a nr 245 /XVII/1 Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 202/XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 .02.2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Walne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK.2011-06-18375
»» Uchwała nr 244/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 czerwca 2011 roku w sprawie Regulaminu Przodownika Turystyki Motorowej PTTK i Ramowego programu szkolenia specjalistycznego kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK2011-06-18374
»» Uchwała nr 243/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 18 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki turystyczno - krajoznawczej PTTK "Szlakami Obrońców Granic"2011-06-18373
»» Uchwała nr 242 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 18 czerwca 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Brzegach2011-06-18372
»» Uchwała nr 241/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 18 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ogólnopolskiego Centrum Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2011-06-18371
»» Uchwała nr 240/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 18 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2011-06-18370
»» Uchwała nr 239 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 18 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 2010.2011-06-18369
»» Uchwała nr 238/VII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 18 czerwca 2011 r. w sprawie powołania na funkcję Sekretarza Generalnego ZG PTTK2011-06-18377
»» Uchwała nr 237/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2011 roku w sprawie wpisu w księgach wieczystych nieruchomości położonych w Sandomierzu2011-05-29358
»» Uchwała nr 236/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2011 roku w sprawie warunkowego wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Oddział PTTK im. A.Patkowskiego w Sandomierzu na posiadanych przez niego nieruchomościach2011-05-29357
»» Uchwała nr 235/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Mińsku Mazowieckim.2011-05-29356
»» Uchwała nr 234/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2011-05-29355
»» Uchwała nr 233 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29.05.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK na lata 2011 - 20132011-05-29354
»» Uchwała Nr 232./XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Turystyki Wodnej PTTK2011-05-29353
»» U c h w a ł a nr 231/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia przez Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" sp. z o.o. w Nowym Sączu, kredytu w rachunku bieżącym oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2011-05-29352
»» U c h w a ł a nr 230/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 maja 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 226/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16.04.2011 r.2011-05-29351
»» Uchwała nr 229/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2011 roku w sprawie Statutu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie2011-05-29350
»» Uchwała nr 228/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16.04.2011 r. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PTTK kredytu hipotecznego i ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2011-04-16348
»» U c h w a ł a nr 227/XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 kwietnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu przez spółkę Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" sp. z o.o. w Nowym Sączu i ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2011-04-16347
»» Uchwała nr 226/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16.04.2011 r. W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym przez Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" Spółka z o.o. w Nowym Sączu2011-04-16346
»» Uchwała nr 225/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 kwietnia 2011r. W sprawie zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia ekologicznego w Hotelu Górskim PTTK i Campingu PTTK nr 150 w Ustrzykach Górnych2011-04-16345
»» Uchwała nr 224/ XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 r. W sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pt. "Szlaki turystyczne w Małopolsce - integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójny kompleksowy produkt regionalny" dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-20132011-04-16344
»» Uchwała nr 223/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu "Konkursu promocyjnego produktów turystycznych jednostek PTTK oraz wydawnictw promocyjnych".2011-04-16337
»» Uchwała nr 222/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 roku w sprawie Statutu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu2011-04-16343
»» Uchwała nr 221 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w składzie Komisji ZG PTTK ds. Współpracy z Wojskiem Polskim2011-04-16342
»» Uchwała nr 220 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Studenckiej Bazy Noclegowej PTTKUchwała nr 220 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK2011-04-16341
»» Uchwała nr 219/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Akademickiej ZG PTTK na lata 2011 - 20132011-04-16340
»» Uchwała nr 218 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 16 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Środowiskowej ZG PTTK2011-04-16339
»» Uchwała nr 217/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2011 r. w sprawie terminu składania wniosków o nadanie tytułu i medalu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Nauczyciel Kraju Ojczystego" w roku 20112011-03-26366
»» Uchwała nr 216/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim2011-03-26365
»» Uchwała nr 215/XVII/2011 r. Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK na lata 2011 - 20132011-03-26364
»» Uchwała nr 214/XVII/2011 r. Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Środowiskowej PTTK na lata 2011 - 20132011-03-26363
»» Uchwała nr 213 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji ZG PTTK do Współpracy z Wojskiem Polskim na lata 2011 - 20142011-03-26362
»» Uchwała nr 212/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 marca 2011 roku w sprawie Statutu Oddziału Zakładowego PTTK w Głogowie2011-03-26361
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 211/XVII/2011 z dnia 26 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w rejestrach REGON oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)2011-03-26360
»» Uchwała nr 210/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26.03.2011 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych za 2010 rok2011-03-26359
»» Uchwała nr 209/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Turystyki Rowerowej w PTTK2011-02-26333
»» Uchwała nr 208/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia "Harmonogramu działań podejmowanych przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rodzinnej w PTTK w 2011 roku2011-02-26332
»» Uchwała nr 207/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 r. w sprawie rozwiązania Oddziału "Puszczańskiego" PTTK" w Solcu Kujawskim2011-02-26331
»» Uchwała Nr 206/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 r. w sprawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisu dot. Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego polegającego na aktualizacji danych w Dziale 12011-02-26330
»» Uchwała nr 205/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Krakowie2011-02-26329
»» Uchwała nr 204/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2011 r. W sprawie zawarcia umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację proekologicznego dwuletniego przedsięwzięcia pod nazwą "Zmniejszenie uciążliwości schroniska PTTK na Hali Szrenickiej dla środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego" oraz ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania finansowego2011-02-26328
»» U c h w a ł a nr 203/XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika na Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie2011-02-26327
»» U c h w a ł a nr 202 /XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Walne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK2011-02-26326
»» Uchwała nr 201 /XVII/ 2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o finansowanie działalności programowej Komisji i Rad ZG PTTK2011-02-26325
»» Uchwała nr 200/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2011 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2011-02-26334
»» Uchwała nr 199 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 lutego 2011 roku w sprawie zmiany zasad rachunkowości od 2010 roku2011-02-26324
»» Uchwała nr 198 /XVII/ 2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków nadesłanych na konkurs "O dotację na imprezę programową oddziału PTTK"2011-01-29323
»» Uchwała nr 196/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK na lata 2011 - 20132011-01-29322
»» Uchwała nr 195/VII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK na lata 2011 - 20132011-01-29321
»» Uchwała nr 194/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK na lata 2011 - 20142011-01-29320
»» Uchwała nr 193/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 roku w sprawie Regulaminu Instruktora Przewodnictwa PTTK i Ramowego Programu Szkolenia Instruktorów Przewodnictwa PTTK2011-01-29319
»» Uchwała nr 192/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 roku w sprawie nowelizacji "Zasad działania Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK" stanowiących załącznik do Uchwały nr 132/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 grudnia 2006 r. i Uchwały nr 47/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r.2011-01-29318
»» Uchwała nr 191/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK2011-01-29317
»» Uchwała nr 190/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia honorowego w postaci tytułu i medalu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Nauczyciel Kraju Ojczystego" oraz zatwierdzenia jego regulaminu.2011-01-29316
»» Uchwała nr 189/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 29 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Tymczasowego Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu im. ks. Jana Wiśniewskiego2011-01-29315
»» U c h w a ł a nr 188/XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PTTK kredytu i ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2011-01-29336
»» U c h w a ł a nr 187/XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PTTK kredytu i ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2011-01-29335
»» U c h w a ł a nr 186/XVII/11 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez PTTK kredytu i ustanowienie zabezpieczenia zobowiązania finansowego2011-01-29314
»» Uchwała nr 185 /XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie wydatkowania środków PTTK w styczniu i lutym 2011 roku.2011-01-29313
»» Uchwała nr 184/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na dyrektora Ogólnopolskiego Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK2011-01-29312
»» UCHWAŁA Nr 5/XVII/2011 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 22 stycznia 2011 r.2011-01-22268
»» Zarządzenie nr 1/2011 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 02.01.2011r. w sprawie zmian Zarządzenia nr 12/96 Sekretarza Generalnego z dnia 18.12.1996 w sprawie "Regulaminu pracy Biura ZG PTTK"2011-01-02932
»» Uchwała nr 183 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału "Ziemi Wieruszowskiej" PTTK w Wieruszowie2010-12-19307
»» Uchwała nr 181/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK w Busku Zdroju2010-12-19305
»» Uchwała nr 180/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-19304
»» Uchwała nr 179/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia priorytetów działania Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK na lata 2010- 2013 r.2010-12-19303
»» Uchwała nr 178/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-19302
»» Uchwała nr 177/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-19301
»» Uchwała nr 176/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Krajoznawczej ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-19300
»» Uchwała nr 175 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-19299
»» Uchwała nr 174/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-19298
»» Uchwała nr 173/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-19297
»» Uchwała nr 172/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTk z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Przodownika Turystyki Kajakowej PTTK2010-12-19296
»» U c h w a ł a nr 171/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi imienia Waldemara Dońca.2010-12-19295
»» Uchwała nr 170/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji uchwały XVII Walnego Zjazdu PTTK dotyczącej działalności gospodarczej PTTK2010-12-19294
»» Uchwała nr 169/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie: Harmonogramu realizacji Uchwał XVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2010-12-19293
»» Uchwała nr 168 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 77/XVI1/2010 z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2010 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalania budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych.2010-12-19309
»» Uchwała nr 167/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale zadań wśród członków ZG PTTK w XVII Kadencji2010-12-19292
»» Uchwała nr 166/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w składzie Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK2010-12-19291
»» Uchwała nr 165/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 grudnia 2010 r.2010-12-19290
»» Uchwała nr 164/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie obciążenia hipoteką kaucyjną nieruchomości zlokalizowanej w Puławach przy ul. Czartoryskich 6a2010-12-19289
»» Uchwała nr 163/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania działek oraz własności znajdujących się na nich naniesień w Puławach przy ul. Czartoryskich 6 a2010-12-19288
»» Uchwała nr 182/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału Wojskowego PTTK w Krośnie Odrzańskim2010-12-04306
»» Uchwała nr 162/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Instruktora Ochrony Przyrody PTTK i Ramowego Programu Szkolenia Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK2010-12-04287
»» Uchwała nr 161/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK2010-12-04286
»» Uchwała nr 160/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-04285
»» Uchwała nr 159/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-12-04284
»» Uchwała nr 158/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu działania Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK na lata 2010- 2013 r.2010-12-04283
»» Uchwała nr 157 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Oddziału Żoliborskiego PTTK w Warszawie2010-12-04282
»» Uchwała nr 156/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Zarządu Tymczasowego Oddziału "Żoliborskiego" PTTK w Warszawie2010-12-04281
»» Uchwała nr 155/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej "Główny Szlak Sudecki PTTK"2010-12-04280
»» U c h w a ł a nr 154 /XVII/10 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiej Górze, gmina Władysławowo2010-12-04279
»» U c h w a ł a nr 153 /XVII/10 Zarządu Głównego z dnia 4 grudnia 2010 r. w sprawie wydania nieruchomości położonej w Poznaniu, Stary Rynek 912010-12-04278
»» Uchwała nr 152 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Warzelnianej 12010-12-04262
»» Uchwała nr 152 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Ciechocinku przy ul. Warzelnianej 12010-12-04277
»» Uchwała nr 151 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Tymczasowego Zarządu Oddziału PTTK "GORCE" w Nowym Targu2010-12-04276
»» Uchwała nr 150/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zapisu dot. Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego polegającego na aktualizacji danych w Dziale 12010-12-04275
»» Uchwała nr 149/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 311/XVI/2008 ZG PTTK z dnia 13 grudnia 2008 roku w sprawie rozwiązania oddziałów PTTK2010-12-04274
»» Uchwała nr 148/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Oddziału PTTK" w Radomsku2010-12-04273
»» Uchwała nr 147 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 grudnia 2010 r. W sprawie zmiany Uchwały nr 346/XVI/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia dotacji z NFOŚiGW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Instalacja odnawialnych źródeł energii w obiektach PTTK w Bieszczadach i Beskidzie Niskim".2010-12-04272
»» Uchwała nr 146/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 r. w sprawie wspierania działalności oddziałów PTTK w zakresie wypełniania przez nie zadań statutowych i obowiązków prawnych2010-12-04271
»» Uchwała nr 145/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-10-16261
»» Uchwała nr 144/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK na lata 2010 - 20132010-10-16260
»» Uchwała nr 143/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 r. w sprawie ustanowienia Roku 2011 Rokiem Turystyki Rodzinnej w PTTK.2010-10-16259
»» Uchwała nr 142/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16 października 2010 roku w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału "Żoliborskiego" PTTK w Warszawie oraz powołania Zarządu Tymczasowego Oddziału "Żoliborskiego" PTTK w Warszawie2010-10-16258
»» Uchwała nr 141/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK2010-10-16257
»» Uchwała nr 140/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK2010-10-16256
»» Uchwała nr 139/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 r. w sprawie uzupełnień w Regulaminie Instruktora Turystyki Żeglarskiej PTTK, zatwierdzonego uchwałą nr 126/XVII/2010 z dnia 26.06.2010r.2010-10-16255
»» U c h w a ł a nr 138/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 16 października 2010 r. w sprawie nadania schronisku PTTK w Komańczy imienia Ignacego Zatwarnickiego.2010-10-16254
»» Zarządzenie Nr 2/2010 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 15 października 2010 roku w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 135/XVII/2010 z 25 września 2010 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2011 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20112010-10-15248
»» Uchwała nr137/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 25 września 2010 r. w sprawie zmian w podziale zadań wśród członków ZG PTTK w XVII Kadencji2010-09-25308
»» Uchwała nr 136 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 25 września 2010 roku w sprawie obciążenia nieruchomości Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu przy ul. Traugutta 46/48.2010-09-25252
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 135/XVII/2010 z dnia 25 września 2010 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2011 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20112010-09-25249
»» Uchwała nr 134 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez spółkę Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku.2010-08-28242
»» Uchwała nr 133/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie Zarządu Głównego PTTK2010-08-28240
»» Uchwała nr 132/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 28 sierpnia 2010 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Zakopanem2010-08-28239
»» Uchwała nr 131/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 28 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pod nazwą "Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów - Wilkasy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013.2010-08-28238
»» Uchwała nr 130/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 28 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr 77/XVII/2010 z 27 lutego 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2010 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2010-08-28250
»» Uchwała nr 129 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2010 r. w sprawie rozwiązaniu Oddziału PTTK w Bolesławcu2010-06-26225
»» Uchwała nr 128 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2010 roku w sprawie powołania wiceprzewodniczących Kapituły Odznaczeń ZG PTTK2010-06-26226
»» Uchwała nr 127/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK 26 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej "Główny Szlak Beskidzki"2010-06-26227
»» Uchwała nr 126/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26.06.2010 r. w sprawie ustanowienia uprawnienia programowej kadry żeglarskiej - Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK2010-06-26228
»» Uchwała nr 125/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2010-06-26230
»» Uchwała nr 124/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2010 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Zakopanem2010-06-26229
»» Uchwała nr 123/XVII/2010 r. Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 czerwca 2010 r. w sprawie pełnomocnictw2010-06-26232
»» Uchwała nr 122/XVII/2010 r. Zarządu Głównego PTTK z dnia 26 czerwca 2010 r. w sprawie podziału funkcji w Zarządzie Głównym PTTK2010-06-26233
»» Uchwała nr 121/XVI/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Głównego PTTK z działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za rok 20092010-06-26231
»» Uchwała Nr 120 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zbiorczego sprawozdania finansowego PTTK za 2009 rok i przeznaczenia wypracowanego zysku2010-06-26235
»» Uchwała Nr 119 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 26 czerwca 2010 roku2010-06-26234
»» U c h w a ł a nr 118 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Iławie przy ul. Sienkiewicza2010-05-29212
»» Uchwała nr 117/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK w dniu 29 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Turystycznej "60-lecia PTTK"2010-05-29194
»» Uchwała nr 116/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2010-05-29211
»» Uchwała nr 115 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK2010-05-29210
»» Uchwała nr 114 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Przewodnickiej ZG PTTK i Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK2010-05-29213
»» Uchwała nr 113/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie rozwiązaniu Oddziału PTTK w Lubaczowie2010-05-29214
»» Uchwała nr 112 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie rozwiązaniu Oddziału Zakładowego PTTK "Celuloza" w Kwidzynie2010-05-29215
»» Uchwała nr 111/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału Zakładowego PTTK przy Stoczni Gdynia SA w Gdyni2010-05-29216
»» Uchwała nr 110/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK w Bielsku Białej2010-05-29217
»» Uchwała nr 109/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Zielonych Szlaków - Greenways2010-05-29192
»» Uchwała nr 108/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia ODZNAKI 75 LAT GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK2010-05-29193
»» Uchwała nr 107/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK 29 maja 2010 r. w sprawie zmian w REGULAMINIE GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ PTTK2010-05-29218
»» U c h w a ł a nr 106 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości PTTK położonej w Wałbrzychu2010-05-29219
»» U c h w a ł a nr 104/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości PTTK położonej w Rybnicy Leśnej2010-05-29221
»» Uchwała nr 103/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie realizacji i finansowania zadań programowych PTTK2010-05-29222
»» Uchwała nr 102/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie wpłat przedsiębiorstw PTTK na cele statutowe2010-05-29223
»» U c h w a ł a nr 101 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie ustalenia za-sad organizacji przetargów na dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 10 lat2010-05-29224
»» U c h w a ł a nr 105/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 29 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości PTTK położonej w Lubominie (Bacówka PTTK "Pod Trójgarbem").2010-05-21220
»» Uchwała nr 100/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 kwietnia 2010 r. w sprawie schronisk górskich i stanic wodnych2010-04-24169
»» Uchwała nr 99 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 24 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK2010-04-24190
»» Uchwała nr 98 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 24 kwietnia 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału Gdańskiego PTTK w Gdańsku2010-04-24188
»» Uchwała nr 97 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 24 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały ZG PTTK nr 93/XVII/2010 z 27 marca 2010 r oraz rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości w Bydgoszczy2010-04-24189
»» U c h w a ł a nr 96 /XVII/ 2010 Zarządu Głównego PTTK z 24 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez spółkę Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku2010-04-24187
»» Uchwała nr 95 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 r. w sprawie utworzenia rezerwy na przyszłe koszty PTTK z tytułu postępowania sądowego w sprawie nieruchomości w Poznaniu2010-03-27191
»» Uchwała nr 94 / XVII / 2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 r. w sprawie rozwiązaniu Oddziału PTTK w Lublińcu2010-03-27172
»» Uchwała nr 93 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Bydgoszczy2010-03-27182
»» Uchwała nr 92/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 roku w sprawie powołania Oddziału Puszczańskiego PTTK w Solcu Kujawskim2010-03-27176
»» Uchwała nr 91/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 roku w sprawie rozwiązania Oddziału Przewodnickiego PTTK w Toruniu2010-03-27174
»» Uchwała nr 90/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 305/05 Prezydium ZG PTTK z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie powołania Oddziału Puszczańskiego PTTK w Solcu Kujawskim2010-03-27173
»» Uchwała nr 89/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK "Ziemi Pszczyńskiej" w Pszczynie2010-03-27181
»» U c h w a ł a nr 88 /XVII/10 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości PTTK położonej w Warszawie2010-03-27170
»» U c h w a ł a nr 87/XVI/10 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości PTTK położonej w Sopocie.2010-03-27175
»» Uchwała nr 86 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2010-03-27185
»» Uchwała nr 85/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK2010-03-27183
»» Uchwała nr 84/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK2010-03-27178
»» Uchwała nr 83/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK2010-03-27184
»» Uchwała nr 82/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK2010-03-27179
»» Uchwała nr 81/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Ochrony Przyrody ZG PTTK2010-03-27180
»» Uchwała nr 80/XVI/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia skróconego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego PTTK za rok 20092010-03-27186
»» Uchwała nr 79/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 marca 2010 r. W sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. "Góry łączą. Ujednolicenie sieci oznakowanych szlaków turystycznych na pograniczu polsko - słowackim wraz rozbudową infrastruktury turystycznej" dofinansowanego w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej PL - SK 2007-20132010-03-27177
»» Uchwała nr 78/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 roku w sprawie badania sprawozdań finansowych PTTK za 2009 rok.2010-02-27150
»» Uchwała nr 77/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2010 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2010-02-27148
»» U c h w a ł a nr 76/XVII/10 Zarządu Głównego PTTK z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocników na Walne Zgromadzenia Wspólników spółek z udziałem kapitału PTTK.2010-02-27145
»» Uchwała nr 75/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 roku w sprawie powołania wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK2010-02-27149
»» Uchwała nr 74/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej ZG PTTK2010-02-27146
»» Uchwała nr 73/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.2010-02-27143
»» Uchwała nr 72 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK2010-02-27144
»» Uchwała nr 71/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27.02.2010 r. w sprawie stanowiska Zarządu Głównego PTTK dotyczącego projektu założeń ustawy o szlakach turystycznych2010-02-27142
»» Uchwała nr 70 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 r. w sprawie powołania zespołu ds. negocjacji ubezpieczeń PTTK2010-02-27151
»» Uchwała nr 69/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 roku w sprawie obciążenia nieruchomości PTTK w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 4.2010-02-27147
»» Uchwała nr 68/XVIl/2010 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2010 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK im Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu - Dobrzyniu2010-02-27141
»» Uchwała nr 4/XVII/2010 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 27 lutego 2010 r. o Centralnym Rejestrze Prawomocnie Orzeczonych Kar.2010-02-27267
»» UCHWAŁA nr 3/XVII/2010 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminów Sądów Koleżeńskich PTTK2010-02-27247
»» Uchwała nr 67/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 r. w sprawie nadania, na wniosek Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej, stopnia Instruktora-Wykładowcy Górskiej Turystyki Jeździeckiej2010-01-30130
»» Uchwała nr 66/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 r . w sprawie obchodów 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu PTTK, w celu realizacji Uchwały XVII Walnego Zjazdu PTTK o kierunkach działań programowych Towarzystwa w XVII kadencji, w zakresie dotyczącym 60-lecia połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze2010-01-30139
»» Uchwała nr 65/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej ZG PTTK2010-01-30129
»» Uchwała nr 64 /XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK2010-01-30136
»» Uchwała nr 63/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK2010-01-30135
»» Uchwała nr 62/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Krajoznawczej ZG PTTK2010-01-30133
»» Uchwała nr 61 / XVII / 2010 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 r. w sprawie rozwiązania Oddziału PTTK przy Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie2010-01-30138
»» Uchwała nr 60/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 roku w sprawie rozpoczęcia procedury rozwiązania Oddziału Przewodnickiego PTTK w Toruniu2010-01-30134
»» Uchwała nr 59/XVII/ 2009 Zarządu Głównego PTTK z 30 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków nadesłanych na konkurs "O dotację na imprezę programową oddziału PTTK"2010-01-30137
»» Uchwała nr 58/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 stycznia 2010 w sprawie ochrony: nazwy i znaku Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz innych nazw i znaków będących własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2010-01-30140
»» Uchwała nr 57/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie wydatkowania środków PTTK w 2010 r.2010-01-30131
»» U c h w a ł a nr 56 /XVII/10 Zarządu Głównego PTTK z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości PTTK położonej w Pasymiu.2010-01-30132
»» Uchwała Nr 2/XVII/2010 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 24 stycznia 2010 r. (interpretacyjna)2010-01-24266
»» Uchwała nr 54 /XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK2009-12-2075
»» Uchwała nr 53/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Kapituły Odznaczeń ZGPTTK2009-12-2073
»» Uchwała nr 52/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Współpracy z Wojskiem Polskim Zarządu Głównego PTTK2009-12-2074
»» Uchwała nr 51/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Akademickiej ZG PTTK2009-12-2076
»» Uchwała nr 50/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK2009-12-2068
»» Uchwała nr 49/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK2009-12-2072
»» Uchwała nr 48/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK2009-12-2071
»» Uchwała nr 47/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 roku w sprawie nowelizacji "Zasad działania samorządu przewodników turystycznych PTTK" stanowiących załącznik do Uchwały nr 132/XVI/2006 Zarządu Głównego PTTK z dnia 16.12.2006 r.2009-12-2065
»» Uchwała nr 46/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Narady Aktywu Podwodnego PTTK2009-12-2078
»» Uchwała nr 45/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Narady Aktywu Jeździeckiego PTTK2009-12-2067
»» Uchwała nr 44/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Narady Aktywu Górskiego PTTK2009-12-2080
»» Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie (Regionalne) Konferencje2009-12-2077
»» Uchwała nr 42/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Krajowej Narady Aktywu Krajoznawczego PTTK2009-12-2079
»» Uchwała nr 41/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia w zarząd Okręgowemu Zespołowi Gospodarki Turystycznej PTTK w Krakowie nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 6 w Krakowie2009-12-2070
»» Uchwała nr 55/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2009 roku w sprawie harmonogramu prac nad nowelizacją Statutu PTTK2009-12-1966
»» Uchwała nr 40/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie wydatkowania środków PTTK w styczniu 2010 roku2009-12-1969
»» Uchwała nr 39/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2009r zmieniająca Uchwalę nr 356/XVI/2009 z 25 kwietnia 2009 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2009 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych2009-12-1982
»» Uchwała Nr 5/XVII/2009 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia wzoru rocznego sprawozdania komisji rewizyjnej oddziału.2009-12-18125
»» Uchwała Nr 4/XVII/2009 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie kompetencji i podziału zadań pomiędzy członków GKR PTTK.2009-12-18124
»» Uchwała Nr 3/XVII/2009 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia "Instrukcji przeprowadzania kontroli społecznej przez Komisje Rewizyjne PTTK"2009-12-18123
»» Uchwała Nr 2/XVII/2009 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia wzorcowych regulaminów komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych PTTK2009-12-18122
»» Uchwała Nr 1/XVII/2009 Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK2009-12-18121
»» Uchwała Nr 1/XVII/2009 Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK z dnia 13.12 2009 r. (interpretacyjna)2009-12-13265
»» Uchwała nr 38/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 20 grudnia 2009 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie2009-11-2284
»» Uchwała nr 37/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK "Ziemia Raciborska" w Raciborzu2009-11-2248
»» Uchwała nr 36/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK w Rybniku2009-11-2249
»» U c h w a ł a nr 35/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki Salon Turystyki Aktywnej PTTK "Wierchy" sp. z o.o. w Krakowie2009-11-2259
»» U c h w a ł a nr 34/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. w Jeleniej Górze2009-11-2255
»» U c h w a ł a nr 33/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki Zachodniopomorski Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK sp. z o.o. w Szczecinie2009-11-2258
»» U c h w a ł a nr 32/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku.2009-11-2257
»» U c h w a ł a nr 31/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Umowy Spółki Mazury PTTK sp. z o.o. w Olsztynie2009-11-2256
»» U c h w a ł a nr 30/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomością położoną w Wiśle na szczycie góry Czantoria Wielka2009-11-2250
»» U c h w a ł a nr 29/XVII/09 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości PTTK w Łebie2009-11-2243
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 28/XVII/2009 z dnia 22 listopada 2009 roku w sprawie: znaczków organizacyjnych PTTK dla osób wstępujących do Towarzystwa w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2009-11-2260
»» Uchwała nr 27/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Turystyki Pieszej PTTK2009-11-2254
»» Uchwała nr 26/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Motorowego PTTK2009-11-2261
»» Uchwała nr 25/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Opieki nad Zabytkami PTTK2009-11-2262
»» Uchwała nr 24XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Ochrony Przyrody PTTK2009-11-2263
»» Uchwała nr 23/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjno-Wyborczego Krajowej Narady Aktywu Akademickiego PTTK2009-11-2244
»» Uchwała nr 22/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK2009-11-2252
»» Uchwała nr 21/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Turystyki Żeglarskiej PTTK2009-11-2251
»» Uchwała nr 20/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Kolarskiego2009-11-2253
»» Uchwała nr 19/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 roku w sprawie powołania Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK na XVII kadencje2009-11-2242
»» Uchwała nr 18/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Środowiskowej ZG PTTK2009-11-2246
»» Uchwała nr 17/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK2009-11-2247
»» Uchwała nr 16/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 22 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK2009-11-2245
»» Zarządzenie Nr 2/2009 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 16 listopada 2009 roku w sprawie realizacji uchwał: ZG PTTK Nr 9/XVII/2009 z 25 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia członkowskiej składki karencyjnej PTTK w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz ZG PTTK Nr 10/XVII/2009 z 25 października 2009 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2010, składki karencyjnej oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20102009-11-16126
»» Uchwała nr 15/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały 115/XVI/2006 dotyczącej jednolitej sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych w PTTK z późniejszymi zmianami2009-10-2564
»» Uchwała nr 14/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 25 października 2009 roku w sprawie Statutu Oddziału PTTK "Ziemi Pszczyńskiej" w Pszczynie2009-10-2531
»» Uchwała nr 13/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 25 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Kajakowego PTTK2009-10-2533
»» Uchwała nr 11/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 25 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Krajowej Narady Aktywu Narciarskiego PTTK2009-10-2528
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 10 /XVII/2009 z dnia 25 października 2009 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2010, składki karencyjnej oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 20102009-10-2538
»» Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 9/XVII/2009 z dnia 25 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia członkowskiej składki karencyjnej PTTK w roku 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego2009-10-2539
»»