DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVII data 2012-01-28 numer 294
pobierz Uchwała nr 294/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 28 stycznia 2012 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2012 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych
pobierz ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2012 ROKU ZARZĄD MAJĄTKIEM PTTK
pobierz ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2012 ROKU OKRĘGOWY ZESPÓŁ GOSPODARKI TRYSTYCZNEJ PTTK
pobierz ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2012 ROKU CENTRALNY OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK
pobierz ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2012 ROKU CENTRUM FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ PTTK
pobierz ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2012 ROKU OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIA PODWODNEGO KDP PTTK
pobierz ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2012 ROKU
pobierz PLAN WPŁAT DO BUDŻETU ZG PTTK NA 2012 ROK
pobierz PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2012
pobierz Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjno-remontowych ujętych w planach na 2012r. w obiektach PTTK.
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl