DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVII data 2010-08-28 numer 130
pobierz Uchwała nr 130/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 28 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr 77/XVII/2010 z 27 lutego 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2010 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych
pobierz Plan wpłat do budżetu ZG PTTK na 2010 rok zał nr. 7
pobierz Plan wydatków z budżetu ZG PTTK w roku 2010 zał. nr 8
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl