DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVII data 2011-02-26 numer 200
pobierz Uchwała nr 200/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 26 lutego 2011 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2011 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych
pobierz ZARZĄD MAJĄTKIEM PTTK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2011 ROKU
pobierz OKRĘGOWY ZAKŁAD GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2011 ROKU
pobierz CENTRALNY OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ PTTK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2011 ROKU
pobierz CENTRUM FOTOGRAFII KRAJOZNWCZEJ PTTK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2011 ROKU
pobierz OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIA PODWODNEGO KDP PTTK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2011 ROKU
pobierz CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W 2011 ROKU
pobierz PLAN WPŁAT DO BUDŻETU ZG PTTK NA 2011 ROK
pobierz PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU ZG PTTK NA ROK 2011
pobierz Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjno-remontowych ujętych w planach na 2011 r. w obiektach PTTK
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl