DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVIII data 2014-06-14 numer 089
pobierz Uchwała nr 89/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 14 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwały ZG PTTK nr 371/XVII/2013 z 26 stycznia 2013 r. (zmienionej uchwałą nr 20/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 r.) w sprawie gospodarki finansowej w 2013 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl