DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVIII data 2014-02-27 numer 055
pobierz Uchwała nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
pobierz Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
pobierz RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH MIEJSKICH I TERENOWYCH PTTK
pobierz ZAŚWIADCZENIE ukończenia szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych PTTK miejskich/terenowych
pobierz ZASADY POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK MIEJSKICH I TERENOWYCH
pobierz ŚWIADECTWO zdania egzaminu przez kandydata na przewodnika miejskiego/terenowego
pobierz WNIOSEK do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego za pośrednictwem Zarządu Oddziału PTTK o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego PTTK miejskiego/terenowego
pobierz Certyfikat - wzór
pobierz Legitymacja przewodnicka - wzór
pobierz Protokół z głosowania elektronicznego
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl