DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVII data 2011-09-23 numer 257
pobierz Uchwała nr 257/XVII/2011 Zarządu Głównego PTTK z 24 września 2011 r. w sprawie określenia zasad przygotowania uchwały ZG PTTK dotyczącej gospodarki finansowej PTTK, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności go-spodarczej, uchwalania budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyj-no-remontowych.
pobierz Procedura przygotowania uchwały ZG PTTK dotyczącej gospodarki finansowej PTTK , w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej, uchwalania budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych.
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl