DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVII data 2013-06-29 numer 392
pobierz Uchwała nr 392/XVII/2013 Zarządu Głównego PTTK z 29 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Uchwały ZG PTTK nr 294/XVII/2012 z 28 stycznia 2012 r. , zmienionej uchwałą nr 366/XVII/2012 z 15 grudnia 2012 r. , w sprawie gospodarki finansowej w 2012 r., w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl