DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 141 kadencja XX data 2022-12-15 numer 003
pobierz Uchwała nr 3/XX/2022 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie rezygnacji przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Warszawie z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 0,2475 ha i własności budynku posadowionego na działce o nr 1977/36 usytuowanych przy ul. Bogedaina 16 w Pszczynie w wieczystym użytkowaniu Oddziału Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie oraz wyrażenia zgody na wykreślenie ww. prawa pierwokupu z działu III w księdze wieczystej o nr KA1P/00022558/3
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl