DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVIII data 2014-09-06 numer 113
pobierz Uchwała nr 113/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 6 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę 25/XVIII/2013 z 14 grudnia 2013 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2014 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów działalności gospodarczej i uchwalenia budżetu PTTK.
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl