DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVIII data 2015-10-17 numer 175
pobierz Uchwała nr 175 /XVIII/2015 Zarządu Głównego PTTK z 17 października 2015 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK
pobierz Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na pilotów wycieczek oraz nadawania uprawnień pilota wycieczek PTTK
pobierz Załącznik nr 1 do Regulaminu - Ramowy program szkolenia pilotów wycieczek PTTK, Program szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek PTTK (posiadających uprawnienia przewodnika turystycznego PTTK)
pobierz Załącznik nr 2 do Regulaminu - wzór -ZAŚWIADCZENIE ukończenia szkolenia dla kandydatów na pilota wycieczek PTTK
pobierz Załącznik nr 3 do Regulaminu - ZASADY POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK PTTK
pobierz Załącznik nr 4 do Regulaminu - wzór - ŚWIADECTWO zdania egzaminu przez kandydata na pilota wycieczek PTTK
pobierz Załącznik nr 5 do Regulaminu - wzór - WNIOSEK do Zarządu Głównego PTTK o nadanie uprawnień pilota wycieczek PTTK
pobierz Załącznik nr 6 do Regulaminu - wzór certyfikatu
pobierz Załącznik nr 7 do Regulaminu - wzór legitymacji
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl