DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 91 kadencja XIX data 2021-12-31 numer 014
pobierz Zarządzenie nr 14/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK nr 1/2014 z 10 marca 2014 r. dotyczące realizacji działań określonych w uchwale ZG PTTK nr 55/XVIII/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl