DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVII data 2009-12-19 numer 039
pobierz Uchwała nr 39/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z 19 grudnia 2009r zmieniająca Uchwalę nr 356/XVI/2009 z 25 kwietnia 2009 roku w sprawie gospodarki finansowej PTTK w 2009 roku, w tym zatwierdzenia planu przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, uchwalenia budżetu ZG PTTK oraz zatwierdzenia planu zadań inwestycyjno-remontowych
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl