DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 21 kadencja XVII data 2010-12-04 numer 162
pobierz Uchwała nr 162/XVII/2010 Zarządu Głównego PTTK z 4 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Instruktora Ochrony Przyrody PTTK i Ramowego Programu Szkolenia Instruktorów Ochrony Przyrody PTTK
pobierz Regulamin Instruktora Ochrony Przyrody PTTK
pobierz RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA INSTRUKTORÓW OCHRONY PRZYRODY PTTK
pobierz WNIOSEK o nadanie uprawnień Instruktora Ochrony Przyrody PTTK zał. 1 do regulaminu
pobierz PROTOKÓŁ Z EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORA OCHRONY PRZYRODY PTTK zał. 2 do regulaminu
pobierz WZÓR ODZNAKI INSTRUKTORA OCHRONY PRZYRODY PTTK zał. 3 do regulaminu
pobierz WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA OCHRONY PRZYRODY PTTK zał. 4 do regulaminu
pobierz WZÓR ODZNAKI HONOROWEGO INSTRUKTORA OCHRONY PRZYRODY PTTK zał. 5 do regulaminu
pobierz WZÓR LEGITYMACJI HONOROWEGO INSTRUKTORA OCHRONY PRZYRODY PTTK zał. 6 do regulaminu
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl