DOKUMENTY PTTK n

 

Wybierz dokumenty PTTK

nazwa (dowolny fragment)
kategoria 1
kategoria 2
kadencja
 
Informacje o dokumencie 22 kadencja XVII data 2012-08-25 numer 347
pobierz Uchwała nr 347/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z 25 sierpnia 2012 r. ... Potwierdzić jako wiążące uchwały Prezydium ZG PTTK: 2/XVII/2012 z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Przemyślu, 3/XVII/2012 z 25 sierpnia 2012 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kołobrzegu.
© 2009 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze | Kontakt: webadmin(at)pttk.pl